Skip to main content Skip to footer

H.C. Andersens Museum

Opførelsen af H.C. Andersens Hus er netop gået i gang, et projekt hvor computational design har været med til at skabe et flydende og smidigt digitalt workflow.

”Vi har hurtigt og præcist kunnet ændre på geometrier, størrelser og funktioner helt fra de tidlige analyser. For bygherre giver det stor værdi at vi som ingeniører er med til at flytte designprocessen i samarbejde med arkitekterne. Ved museet kan vi særligt fremhæve to detaljer, betonarbejdet med søjleplacering og kompliceret dækgeometrier samt arbejdet med de cylindriske trækonstruktioner.” Rasmus Holst

For at indarbejde mulige placeringer af søjler som en del af arkitekturen har teamet gennemgået mange iterationer for at undersøge spændvidder og placering.

”Vi har også benyttet dette til at vurdere laster og herefter inddele elementer i kategorier. Vi fører hele tiden data til og fra vores BIM-model, bl.a. for at kunne bearbejde geometrier, for at analysere hvad hver enkelt søjle eller bygningsdel skal kunne. Denne kobling hører til alt lige fra fundamenter til den dobbeltkrumme dækgeometri. Computational design har derfor haft en afgørende betydning på både beton og trædelen af projektet. For de cylindriske træpavilloner har computational design spillet en stor rolle i oversætningen fra kompleks geometri til systematiseret og bygbart projekt – fra dobbeltkrumme tage til plane vinklede delelementer.” Rasmus Holst

Mange af disse processer er modelleret og analyseret med udgangspunkt i simple 2D reference geometrier fra arkitekterne. Dette er et princip, der dyrkes så vidt muligt, da det giver mulighed for en parallel og iterativ arbejdsproces hvor ikke ingeniørerne ikke behøver at vente detaljerede modeller eller tegninger før man kan gå i gang med ingeniør arbejdet. Samtidig behøver arkitekterne kun at producere simpel princip geometri og få hurtigere feedback løbende. Disse parametriske modeller linkes til vores BIM-model og sikrer præcision og hurtigere workflow.

Kontakt

 

Vil du høre mere?
Kontakt Kristian Flyvholm

 

+45 4194 9444
krf@sj.dk

Kristian Flyvholm

 

Direktør Salg- & konceptudvikling