Skip to main content Skip to footer

Referencer

Gå på opdagelse i vores projekter

Velux

Europaplads

Kategori Erhverv

Periode 2019 - 2023

Lokalitet Aarhus Midtby

Omfang 16.000 m² kontor og 2.000 m² kælder

Arkitekt Luplau & Poulsen

Bygherre Developer Finn Bach. Overtages af Danica Ejendomme når byggeriet står færdigt.

Illustrationer Luplau & Poulsen

Bygningen på Europaplads 6-8, der i øjeblikket er under opførsel, bliver et 8 etagers byggeri, der som det første erhvervsbyggeri er blevet tilmeldt Den frivillige bæredygtighedsklasse. Derudover er målet, at bygningen skal DGNB-certificeres til GULD iht. 2016 kontormanualen.

Bygningen er udformet med et centralt overdækket atrium, tre stabiliserende trappekerner og aftrapninger i facaden omkring de øverste etager. Første til syvende sal disponeres som kontoretager, stueetage som fælleskantine og erhvervslejemål samt kælder med parkeringsreolsystem. Taget indrettes med ophold som tagterrasse.

Det er et betonelementprojekt funderet på et pladefundament suppleret med borede pæle under kerner.

3. sal i bygningen vil Søren Jensen selv indtage som lejere. Kontoret vil blive indrettet med mest muligt genbrug, og der vil blive kigget på alt fra overflader til installationer. Dette sker i samarbejde med Danica Ejendomme, der bliver de nye ejere af ejendommen når denne er ibrugtaget.

De genbrugte materialer kommer blandt andet fra kontorbyggeriet Nauticon, som Danica Ejendomme også ejer. Det er en såkaldt win win situation, hvor materialer får forlænget deres levetid i SJs nye kontorer på Europaplads. Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har ifm. Nauticon samarbejdet med Tscherning omkring demontering, hvor SJ blandt andet har udarbejdet et materialekatalog på baggrund af screening og ressourcekortlægning, mens Tscherning har forestået den nænsomme demontering.

Projektet på Europaplads er projekteret af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Luplau & Poulsen og opføres af Raundahl & Moesby A/S. ARDESS bistår med lejerindretning for flere lejere i ejendommen. Fibach A/S er bygherre.

Ilulissat Isfjordscenter

 

Kategori Kultur & fritid

Omfang 1000 m2

Periode 2016 – 2020

Lokalitet Ilulissat, Grønland

Arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter

Bygherre Finansieret af Realdania

Visualisering MIR

Ilulissat Isfjordscenter er et nyt oplevelses- og forskningscenter i et UNESCO-beskyttet område i Vestgrønland. Bygningen er formet i en elegant kurve, der let svævende buer ud over dalen, med udsigt ud over den spektakulære Isfjord.

Den markante snoede form understreges af en række stålrammer, der udkrager dramatisk ud over det barske landskab. Løsningen på projektets komplekse relationer mellem form, konstruktion og bæredygtighed er fundet ved brug af multidisciplinære Computational Design værktøjer.

Fra de tidlige designfaser er parametrisk modellering benyttet til at integrere energi- og konstruktionsanalyser, hvorigennem både den statiske og den energimæssige ydeevne er optimeret. Hovedmålet for designet har været at skabe et godt indeklima med det mindst mulige energibehov.

Projektet er i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter.

Vrå Skole og Børnehus

 

Kategori Undervisning

Periode 2019 - 2021
Omfang
10.000 m2, 460 elever og 164 i daginstitutionen
Lokalitet
Vrå, Nordjylland
Bygherre
Hjørring Kommune
Arkitekter
AART Architects & JAJA Architects
Certificering
DGNB Guld og Diamant
Kåret som Årets Skolebyggeri i 2022
Vinder
af Arkitekturpris 2023 i Hjørring Kommune
Udvalgt
som førende eksempel i "A Guide to Danish Architecture" som har fokus på FNs Verdensmål
Illustrationer AART Architects & JAJA Architects
Foto
Axel Søgaard

Vrå Skole og Børnehus er en fleksibel bygning, der rummer mange funktioner såsom folkeskole, borgerservice, sportshal til skole og foreningsaktivitet.

Skolen bygges op omkring et hjerterum, hvor konceptet for konstruktionerne fokuserer på at illustrere skoven som en del af bygningen. Nærhed til naturen afspejles desuden i materialevalg og anvendelse af træer som solafskærmning, hvor vi har foretaget simuleringer af det termiske og visuelle indeklima, herunder dagslys.

Året igennem ventileres bygningen af mekanisk ventilation med naturlig ventilation som supplement, når det er nødvendigt. Det er et borgernes hus, som vil blive brugt på alle tidspunkter af døgnet, det er derfor meget vigtigt at energiforbrug til ventilation kan reguleres efter brugsmønsteret.

Skolen skal DGNB Guld Certificeres. For at reducere bygningens miljøbelastning anvender vi træ i facader og hjerterummets tag. Træ er CO2 neutralt i forhold til miljøpåvirkning. De stabiliserende kerner og dæk udføres i pladsstøbt beton, hvilket giver meget fleksible rum.

Udvalgte kåringer og omtale af Vrå Børne og Kulturhus:

Kåret som Årets Skolebyggeri i 2022.
Udvalgt som eksempel til "A Guide to Danish Architecture" som har fokus på FNs Verdensmål.
Vinder af Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2023.

Vandkulturhuset

Kategori Fritid og kultur
Omfang 5.000 m2
Lokalitet Christiansholm, "Papirøen", København
Bygherre Fonden Vandkulturhuset, Papirøen
Arkitekter Kengo Kuma & Associates og Cornelius Vöge
Illustrationer Kengo Kuma / Cornelius Vöge
Samlet pris Ca. 360 mio. kr., hvoraf 300 mio. kr. kommer fra private fonde

Det nye vandkulturhus og havnebad på Christiansholm, ”Papirøen”, fremhæver betydningen af vand i historie, kultur og byliv i København. Forslaget skaber en bred og varieret oplevelse af vand i dets forskellige stadier og former. Nøgleordene er vand som ringe i vandet, damp, bevægelse, refleksion og gennemsigtighed.

Arkitekturen er skabt gennem studier af sammensætningen af positive og negative volumener. En række forskellige volumener af tagstubbe bliver bearbejdet lodret og vandret for at skabe særlige oplevelser for hvert program og rum.

Konstruktion
Vandkulturhuset består af en tagflade, der opdeler husets øvre volumener i fem selvstændige pyramidestubformede bygningskroppe, en sammenhængende stueetage samt kælderetage. Kælderen laves som betonkonstruktion og stuen som en kombination af stål og betonkonstruktioner. Tagfladen udføres konstruktivt efter et gennemgående princip baseret på en stålgitterløsning. Tagstubbene består af gitterflader, der læner mod hinanden og dermed giver en stabil konstruktion. Facaden beklædes med teglsten på både inder- og ydersiden.

Indeklima
Der har fra starten af projektet været fokus på at skabe et godt indeklima med et lavt energi- og ressourceforbrug i den udfordrende arkitektur.

Der projekteres en ultratæt facade - en klimaskærm med lave U-værdier og meget energieffektive ventilationsaggregater med mulighed for recirkulation. Ventilationsaggregaterne vil fordele luften i svømmehallens område via slot diffusere indbyggede i gulvet. Indblæsningssystemet er placeret i en U-form omkring tre af poolens sider, mens udsugningen placeres dels på den fjerde side af poolen og dels op i keglen for den mest optimale luftopblanding i alle opholdszoner.

H.C. Andersens Museum

 

Kategori Kultur
Omfang 6.000 m2 nybyggeri, heraf 2.500 m2 udstillingsareal
Periode 2015 - 2020
Lokalitet Lotzes Have i Odense
Bygherre Odense Kommune
Arkitekt Kengo Kuma & Associates, Cornelius + Vöge Arkitekter & MASU Planning
Arkitekt udstilling Event Communication
Illustration Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR

H.C. Andersens Hus udspringer fra en række cirkulære former fra de eksisterende bygninger omkring digterens fødehjem.

De besøgende kommer til at opleve en bygning, der sætter eventyret i centrum. Bygningen opføres i flere niveauer og selv om det meste af bygningen bliver opført under jorden, kommer rummene til at veksle mellem oppe/nede og ude/inde.

Ved at sænke det meste af udstillingen under jorden skabes der rum til en eventyrlig have, som kommer til at binde stedets niveauer sammen.

Inspirationen til de nye bygninger kommer fra digterens fødehjem og de omkringliggende landsbyhuse. Bindingsværktraditionen nyfortolkes i form af massivt tømmer som benyttes ved hovedkonstruktion og afstivning, hvor det konstruktive udtryk afspejler sig i facaden.

Det helt centrale i arbejdet med projektet har været workflowet mellem modellerne. Geometrier er defineret og analyseret i Rhino/Grashopper3d og derefter samlet til Revit via Dynamo. Udover geometrien er workflow og modeller også brugt i forbindelse med optimering af søjleplaceringer og analyse af dækudformningen.

Arkitektkonkurrencen blev vundet i 2016 af internationalt anerkendte Kengo Kuma og Cornelius + Vöge og projektet udføres i tæt samarbejde med arkitekt Yuki Ikeguchi, der er partner i Kengo Kuma & Associates.

Vinder af Arkitekturprisen Odense 2023 hos Odense Kommune.

I 2023 blev H.C. Andersens Hus nomineret til In-Situ Prisen ved prisuddelingen i Industriens Hus i København, hvor Betonens Oscar blev uddelt i fire kategorier..

Rømerhus

Kategori Erhverv
Periode 2012-2017
Omfang
4500 m²
Lokalitet
Aarhus
Bygherre
Bestseller
Arkitekt
E + N Arkitektur
Awards
Vinder af Structural Awards 2018
Foto
Quintin Lake

Rømerhus er en ældre 7-etagers erhvervsejendom fra år 1895. Bygningsfacaden er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, mens resten af huset har undergået en gennemgribende ombygning med store ændringer i det konstruktive system.

Bygningen har været i drift under hele byggeprocessen, og af hensyn til husets fortsatte drift er ombygningen foretaget ovenfra. Bygningens indre gård er inddraget i bygningen som et 5 etagers højt atrium, og lasten fra de etager, der ligger højere end atriet, overføres gennem et ophængningssystem til to megasøjler.

På to af de eksisterende etager, i stue- og 1. sals plan er etagedækkene erstattet af in-situ støbte plane dæk, der har gjort det muligt at indrette gennemgående, søjlefrie forretningsområder. De mange konstruktive indgreb har forøget bygningens last og det har været nødvendigt at ekstrafundere med 25 meter lange GEWI pæle i betydeligt omfang.

Søtorvet i Silkeborg

Kategori Boligbyggeri
Periode 2018-2022
Omfang
46000 m², 29.000m²/286 boliger, 5000 m² butikker/café og 12.000 m² parkeringshus
Lokalitet Silkeborg
Bygherre
AP Pension
Arkitekt C.F. Møller
Illustrationer C.F. Møller

Søtorvet bliver Silkeborgs nye bydel nær Papirfabrikken. En bydel, der kommer til at samle flere funktioner herunder bebyggelse, detailhandel, erhverv, parkeringshus i to plan og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line. Bydelen består af ca. 280 ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Punkthusene tilpasses omgivelserne, så der er et åbent kig på tværs af området. Størrelsen på lejlighederne varierer for at sikre en mangfoldig beboersammensætning.

Beboelsen opføres på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum, hvor Silkeborgs skønne natur indtænkes. Der er fra byparken en flot udsigt ud over byen, Silkeborg Langsø, havnen og naturen.

Som en del af byparken skabes en amfitrappe, der vender ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen - et trappeanlæg, som kommer til at danne et attraktivt opholds- og samlingssted i Silkeborg.

Illustration: C.F. Møller Architects

KRONEN - Danish Crowns nye hovedsæde

Kategori Kontorbyggeri
Periode 2021 - 2023

Omfang ca. 13.200 m2

Lokalitet Randers

Bygherre Danish Crown

Arkitekt CEBRA Arkitekter

Totalentreprenør Raundahl og Moesby

Renderinger Raundahl og Moesby

Certificering DGNB Guld og Hjerte

Kronen, som er Danish Crowns nye hovedsæde, placeres i tæt forbindelse med, og med afsæt i, deres eksisterende hovedsæde. De to bygningsvolumener vil blive forbundet af en lang væksthuslignende gang, der vil være med til at indramme en stor åben plads mod syd.

Grundidéen er, at samtlige etager disponeres med en generisk indretning og mange muligheder for tilpasning af arealer til en given arbejdssituation. En lang række interne forbindelser og forskellige miljøer skal bl.a. understøtte samarbejde og aktivitetsbaseret læring.

Bygningens tre hoved-volumener ligger som en vifte af længehuse, med reference til mere traditionelt landbrugsbyggeri. Længernes placering er med til at forme et indendørs atrium, hvor der skabes visuel kontakt mellem bygningens 4 etager.

Hovedkontoret er indrettet med stor- og enkeltmands-kontorer til 550 medarbejdere, samt med fællesfaciliteter som reception, mødecenter, kantine, åbent ”masterchef”-område med køkkener og slagterbutik - et aktivt showroom.

Bygningens stabiliserende kerner vil give mulighed for stor fleksibilitet, og sikrer at bygningen kan udvikle sig over tid.

Den vifteformede placering af de tre volumener åbner sig op mod nord og samler sig mod syd, og er med til at sænke bygningens varmebelastningen. Hertil trækkes lyset indenfor og der skabes en større rummelig følelse. Kronen er DGNB certificeret til GULD og HJERTE.

Det 13.200 m2 hovedsæde er omgivet af et udeareal, som er disponeret så der nord for bygningen etableres forskellige afgrøder, små opholdsarealer, walk’n’talk-stier, osv. Herudover etableres der 800 parkeringspladser mod syd.

Vinder af Arkitekturpris 2023 hos Randers Kommune. Læs mere her: Tre projekter vinder Arkitekturpris 2023 (randers.dk)

Odense Universitets Hospital

Kategori Hospital
Periode 2011-2021
Omfang
274.000 m²
Lokalitet
Odense
Bygherre
Region Syddanmark
Konsortiet
Medic OUH, Søren Jensen er underrådgiver
Rendering
Dall & Lindhardtsen A/S
Foto
Quintin Lake

Konsortiet Medic OUH vandt konkurrencen om rådgivningen på Nyt OUH. Søren Jensen har efterfølgende bistået som underrådgiver med projektledelse, udstyr- og ingeniørfaglig ledelse, specialer og vigtigst - vores erfaringer og innovative tilgang til hospitalsdesign og projekteringsmetoder.

Vi har blandt andet bidraget til at skabe inspirationen og rammerne for at projektet kunne udvikle et nyt teknisk paradigme baseret på decentrale enheder og et unikt logistikkoncept omkring anvendelsen af ligeledes decentrale automatiske lagre. Begge medvirker til at arealforbruget reduceres, bygningsstrukturen simplificeres, og der opnås en større robusthed i bygningerne.

IKEA Dybbølsbro

Kategori Byrum og detailhandel
Periode 2017-2023
Omfang 28.000 m2
Lokalitet Dybbølsbro 1560 København V
Bygherre IKEA A/S
Arkitekt Dorte Mandrup
Entreprenør MT Højgaard
Landskab 1:1 Landskab
Certificering BREEAM Excellent (i proces)
Illustration Dorte Mandrup
Foto Under opførelse og ved åbningen

IKEA København har slået dørene op 16.08.2023 for deres helt nye IKEA bolighus ved siden af Dybbølsbro.

Bygningen opføres med parkeringskælder, tre udstillingsetager, varegårde og diverse cafeer og restauranter. Derudover skabes en grøn taghave som forbinder byggeriet med øvrige byggerier i området. Der opføres derfor én sammenhængende taghave med gennemgående sti henover Dybbølsbro. Begrønningen er en del af "Det Grønne Strøg".

Med bindinger til allerede opførte nabobygninger og skærpede krav til brandventilation er der stort fokus på de tekniske installationer og koordinering med konstruktioner for at minimere etagehøjden. Det ses blandt andet på hoved bjælkerne der udføres som gitterspær med udvekslingsfelter for at tilgodese føring af store som mindre installationer.

Projektet skal certificeres til BREEAM Excellent – SJ varetager BREEAM AP rollen i projektet.

Projektet er udført i samarbejde med bygherren IKEA, Dorte Mandrup Arkitekter, 1:1 Landskab og MT Højgaard..

JYSK Park

Kategori Kultur og Fritis
Periode 2015 - 2017

Omfang 6.000 m2, 10.000 tilskuere
Lokalitet
Silkeborg
Bygherre
Silkeborg Kommune og Silkeborg IF Invest A/S
Arkitekt
Aarstiderne Arkitekter
Foto
Quintin Lake

JYSK Park er Silkeborgs nye superliga stadionanlæg med plads til 10.000 tilskuere og en hovedbygning på ca. 6.000 m2 til VIP-lounge, klubhus, administration, cafe mv.

Hovedbygningen er udført i tre etager med tilhørende kælder. Tribunerne er udført med stålrammer afstivet af indspændte betonsøjler ned mod banen. Søjlernes placering og banens niveau gør det muligt at følge spillet fra stueplan. Derudover har hovedbygningen en tribuneudgang på 2. sal, samt udkragede tribuner på 3. sal.

Hovedbygningens tagkonstruktion er udført med en langsgående krum tagflade. Dette medfører en reduceret rumhøjde i hver ende af bygningen, hvorfor disse er udnyttet som teknikrum. Banen og tribunerne er placerede i et niveau, der gerne skal give en intens fodboldoplevelse.

Copenhagen Spectrum

KategoriErhverv
Periode 2012 - 2023
Omfang
31.000 m² + 11.500 m2 kælder
Lokalitet
København
Bygherre
Copenhagen Spectrum ved Havfonn A/S og Hathon Holding AS
Arkitekt
DISSING+WEITLING architecture
Entreprenør
Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S Certificering DGNB Sølv (i proces)
Rendering
Moose Studio

Hotel Scandic Spectrum er en meget fleksibel hotelbygning både konstruktivt og installationsmæssigt. Byggeriet opføres efter bygningsklasse 2020 og bæredygtighedscertificeres efter Beeam Excellent. Som køling anvendes fjernkøling.

Bygningens dobbeltfacader er med integreret dynamisk solafskærmning.

Opluk i top og bund giver mulighed for at tilbageholde varmen om vinteren og bortventilere den i sommerperioden. Kontoretagerne kan natkøles med naturlig ventilation.

Shelter for Agathe Tyche

Periode 2017

Omfang 1,80 x 1,40 m

Lokalitet Forskellige udstillinger bl.a. Odense og Randers

Samarbejde Erik A. Frandsen, Galleri Profilen og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Foto af pavillon i udstilling Skovdal Nordic

Agathe Tyche, en græsk gud for held og tilfældighed, er inspirationskilden til pavillonen, der blev skabt som en hyldest til Kulturhovedstaden 2017s motto Let’s Rethink.

Erik A. Frandsen havde på et museum set et skrin, lavet til ære for Agathe Tyche som han gerne ville have til at indgå i udstillingen ’Haiti’, men han blev forinden kontaktet af Søren Jensen omkring et samarbejde om en gentænkt pavillon sammen med Galleri Profilen. Han greb tilfældigheden og takkede ja til samarbejdet, hvilket resulterede i en pavillon, der indgik i udstillingen ’Haiti’, som et shelter for Agathe Tyche.

Pavillonens form er skabt ud fra computer glitches, som komplimenterede Erik A. Frandsens ønske om at hylde tilfældigheden. Computer-glitches, der er en form for fejltilstand, som opstår i computere og hardware, der skaber utilsigtede og til tider deforme udfald. Tanken har inspireret os til at skabe et program, som kan indlæse og analysere Erik A. Frandsens tegninger fra Haiti. Formen er skabt ved at indstille programmet til at bruge farveinformationerne i tegningerne til at skabe en ren og udeformeret form når programmet indlæser en udvalgt ”nøgletegning”. Den udeformerede form skabt ud fra ”nøgletegningen” danner en skibsstævn. Ved efterfølgende indlæsninger af Eriks tegninger fra Haiti sker der noget utilsigtet – skibsformen deformeres.

Pavillonen har været udstillet på Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur i Odense og Randers Kunstmuseum..

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

KategoriKultur
Periode 2013-2015

Omfang 6700 m² inkl. 750 m² kælder

Lokalitet Aalborg
Arkitekt
Erik Møller Arkitekter
Bygherre Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg
Foto
Quintin Lake og Thomas Mølvig

Arbejdet med at restaurere og revitalisere Alvar Aaltos fredede og ikoniske museumsbygning byder på et paradoks. Museet skal både omdannes til et moderne museum, der lever op til de skrappe internationale krav til sikring og indeklima (National Indemnity) og skal samtidig fremstå med dets oprindelige bygningsudtryk både ude og inde.

Med en avanceret funderingsmetoder er det blevet muligt at udvide museet med en underjordisk tilbygning under det eksisterende byggeri.

Integrering af det stærkt forøgede omfang af de tekniske installationer er løst med kreativitet og nytænkning og med anvendelse af løsninger, der efterlever kravet om usynlige installationer og genbrug af synlige armaturer, hvor dette har været muligt.

Foto Thomas Mølvig

Djurs Sommerland

Kategori Kultur
Periode 2007-2015
Omfang
7500 m², rutschebaner
Lokalitet
Nimtofte
Bygherre
Djurs Sommerland
Foto
Djurs Sommerland

Djurs Sommerlands rutsjebaner udsættes for meget kraftige, dynamiske påvirkninger. Ved dimensioneringen og den statisk eftervisning af funderingerne har der været arbejdet med meget skærpede tolerancekrav, der sikrer konstruktionerne mod udmattelsesbrud. Foto Djurs Sommerland af Piraten Danmarks største og hurtigste rutsjebane.

Vibeengskolen

Kategori Undervisning
Periode
2010-2014
Omfang 6430 m²
Lokalitet Haslev
Bygherre Faxe Kommune
Arkitekt Arkitema K/S
Nominering WAN Awards (shortlist 2011)

Foto Quintin Lake & Niels Nygaard

Et vigtigt fokuspunkt ved formgivningen af Vibeengskolen var bygningsfleksibilitet og dermed brug af færrest mulige søjler, bjælker og understøttende vægge.

Bygningen er stjerneformet, og de enkelte ”stråler” mødes i skæve vinkler og i forskellige niveauer i et stort fællesområde. Den markante, foldede og knækkede tagkonstruktion er opbygget, så den kan udnyttes som et primært stabiliserende element, der virker sammen med de underliggende afstivnings elementer. Disse består af minimalistiske bjælkefrie in-situ støbte etagedæk. Skolen er et lav-energi byggeri, og det decentralt opbyggede ventilationsanlæg er både med til at opfylde energikravene og understøtte bygningsfleksibilitet.

Q8 Servicestationer

Kategori Bydningsdesign
Period 2017 - 2019
Omfang
2 x 1500m2 Lokalitet Kalbygaard Nord og Syd, Aarhus - Silkeborg- Herning motorvejen
Bygherre
Q8
Danmark
Arkitekt Snøhetta

Vi har i samarbejde med Snøhetta og Q8 vundet konkurrencen om 2 nye bemandede servicestationer. Vi har gentænkt oplevelsen af at tanke med to nye koncepter.

Til de bemandende anlæg har vi i samarbejde med Snøhetta udviklet et design, hvor bygningen dannes ved at ’løfte’ en del af landskabet og lave stationen under det hævede landskab. Det hævede landskab, laves som et grønt tag på en CLT (Cross Laminated Timber) konstruktion. Hvor taget møder jorden, er der opgang til et legeområde ovenpå bygningen, med kig ned til tankområdet. Formålet er at gøre servicestationerne mere interaktive og give besøgende mulighed for at holde en aktiv pause omringet af det smukke bakkede landskab.

Derudover er de nye servicestationer bygget ud fra bæredygtige principper med ca. et halveret energiforbrug. Vejdirektoratet har i deres tildeling rost projekterne for deres høje evne af landskabelig tilpasning, samt høje kvalitet.

Mindet 6

Periode 2016 - 2019
Omfang
35.500 m² nybyggeri (+ 5.600 m² eksisterende byggeri)

Lokalitet Aarhus

Bygherre Ejendomsselskabet Olav de Linde

Arkitekt C.F. MøllerArchitects

Illustrationer C.F. Møller Architects

Et moderne, slankt og lyst højhus vil rejse sig 144m op ved en ældre industribygning på havnen. Foreningen af den lavere industribygning og højhuset er vigtig for både højhuset og den omkringliggende bygnings funktionalitet.

Bygningen er visuelt 3 trekantede volumener, som stables ovenpå hinanden med udkragninger i 3 forskellige retninger. Hvert volumen har en ren glasfacade der giver udsyn over Aarhus by og hav.

Bygningen opføres traditionelt som en in-situ støbt betonbygning med en centralt placeret kerne og flade etagedæk der hviler på søjler langs facaden. Højhuset funderes på en tyk bundplade, der understøttes af ca. 50m dybe borede pæle med en diameter på 1,2m. Højhuset skal rejse sig i tæt forbindelse med den eksisterende bygning og den offentlige vej langs kajen, hvilket er løst med en optimeret og utraditionel løsning, med en 1,2m sekantpælevæg, hvor hver 3.-4. pæl er ca. 50m dyb. Sekantpælevæggen kan således virke som både midlertidig indfatningsvæg og permanent kældervæg, samt bære lasten fra de ovenstående 38 etager.

Brandsikkerheden sikres efter nye principper for evakuering, hvor både trapper og elevatorer kan benyttes til evakuering. Evakueringen styres zoneopdelt, så etagerne nærmest branden evakueres først. Trapper, elevatorer og forrum holdes røgfrie ved overtryksventilering, og derved sikres både flugtveje for personer, der skal evakueres og indsatsveje for brandberedskabet. Der påtænkes desuden havvandskøling for at sikre et godt indeklima, og et koncept for opsamling og anvendelse af regnvand med grøn omtanke.

Mindet 6 er et højhusprojekt, hvor alle ingeniørdiscipliner bliver udfordret tidligt i processen og erfaringerne i Danmark er få i forhold til USA. Det internationale anerkendte ingeniørfirma Skidmore, Owings & Merrill (SOM) har været sparringspartnere og har rost projektmaterialet ved deres kvalitetssikring af projektet.

Mindet 6 bliver Aarhus’ nye vartegn, med en offentlig restaurant øverst oppe på 38. etage med skyview over Aarhus..

Great Northern Spa & Wellness

Kategori Kultur og Fritid
Periode 2016 - 2019

Omfang 4.500 m²

Lokalitet Kerteminde

Bygherre GBK ApS

Arkitekt Archidea Arkitekter

Foto Great Northern

Great Northern Spa er et byggeri efter samme grundprincip og flot finish i stil med Great Northern Club house.

Tagkonstruktionen består i denne bygning af 6 foldede flader, med en noget større spændvidde end i Great Northern Club house. Bygningsstabiliteten sikres ved hjælp af kun 4 indspændte søjler, hvoraf den ene af søjlerne er synlig i sin spinkle cirkulære form.

De store glasfacader står ubrudte med glas fra tag til sokkel, så der sikres et uhindret udsyn fra pool området ud over søen.

Great Northern Spa er en bygning, hvor der er indtænkt mange løsninger til usynlig fremføring af tekniske anlæg. For eksempel er rummet over det nedhængte loft, anvendt som trykkammer for indblæsningsluft. Luften bliver trykket ud gennem en ”usynlig” rist i en frise langs væggen, det bevirker lav lufthastighed og dermed ingen træk og støj.

De 7 Livsrum

Kategori Hospital og sundhed
Periode 2010 - 2019

Omfang: Aalborg 600 m2, Odense 700 m2, Roskilde 635 m2, Herning 700 m2, Herlev ca 500 m2, Vejle 1200 m2.

Lokalitet Herning, Næstved, Odense, Roskilde, Vejle, Aalborg, Herlev

Bygherre Kræftens Bekæmpelse og Realdania

Rolle Bygherrerådgiver

Foto Quintin Lake & Tina Enghoff

De 7 Livsrum er inspireret af de skotske Maggicentre og Kræftens Bekæmpelses rådgivning Hejmdal, nær Aarhus Kommunehospital, som er tegnet af den amerikanske stjernearkitekt Frank Gehry.

Vi har som gennemgående bygherrerådgiver på de 7 Livsrum projekter medvirket til at spirende arkitekter har fået mulighed for at komme frem i branchen ved at få realiseret disse spændende projekter. Vi har sammen med Realdania og Kræftens Bekæmpelse gennemført en anderledes prækvalifikationsproces med udvælgelse af en række arkitektvirksomheder til alle projekterne og derefter en prækvalifikationsproces med udvælgelse af en totalentreprenør til udførelse af hver af de syv byggerier.

At få de 7 byggerier til at blive en succes har krævet en tæt programmerings-dialog med bygherre, brugere, sygehuse og andre eksperter og forskere indenfor fx helende arkitektur.

Som bygherrerådgivere på projekterne har vi fokuseret på at få arkitekternes visioner realiseret, hvilket har fungeret godt sammen med totalentreprenørernes fokus på økonomi og byggeteknik.

I skrivende stund er opførelsen af det syvende Livsrum i fuld gang i Herlev. I bogen 'Livsrum helende arkitektur til kræftpatienter og pårørende' kan man se mere om de første seks projekter.

Søren Jensen er stolte af aktivt at have bidraget til disse flotte og anderledes byggerier, som har stor betydning for os alle og især for kræftramte og deres pårørende.

VILLA 1 - Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Kategori Udviklingsprojekt, boligbyggeri
Periode 2023 - nu
Omfang
Eksempelbyggeri på 134 m2 pr stk, i alt 10-15 boliger.

Lokalitet ukendt

Kunde Boligbyggeri Fra 4 til 1 Planet, finansiering Realdania og Villum Fonden

Bygherre MT Højgaard Property Development

Arkitekt CEBRA

Visualisering CEBRA

Forestil dig et almindeligt parcelhus på 134 m2, som bruger 25 % af det gennemsnitlige klimaaftryk pr kvadratmeter vi bruger i dag.

I Danmark forbruger vi det der svarer til 4 planeter om året. Derfor er foreningen Realdania og Villum Fonden gået sammen om 4 til 1 planet og sat en lang række initiativer i søen, hvor flere aktører i byggebranchen undersøger, hvordan vi kan nedbringe byggeriets klimaaftryk.

Hvordan transformere vi byggebranchen og nedbringer mængden af CO2? Se de mange initiativer og forslag her.

VILLA 1
Med MT Højgaard Property Development som bygherre og CEBRA som arkitekt, har SJ været med til at udvikle enfamiliehuset Villa 1. På projektet deltager Søren Jensen i alle projektets processer som rådgivende ingeniører på alle fag og som bæredygtighedskonsulent. Villa 1 er et bæredygtigt typehus på 134 m2 til en familie på op til 5 personer.

Kasper Lynge Jensen, intern projektleder i SJ på Villa 1 og Chef for Sunde Bygninger og Digitalisering i SJ, fortæller: ”I SJ arbejder vi aktivt med det regenerative byggeri, hvor det planetære og det brugercentriske vægter lige meget. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt at der er fokus på de rammer vi bruger størstedelen af vores tid i – netop en sund bolig. Derfor er der lagt vægt på valg af materialer, sundhed og funktionalitet.”

Villa 1 er bygget i træ, ler, søgræs og halm. I teamet tror vi på, at man ikke behøver at bygge huse på 213 m2, som var gennemsnittet fra 2021, for at få et hjem man trives i. Baseret på dybdegående dataindsamling og research af både materialer og indretningstraditioner har teamet skabt et gennemarbejdet eksempelbyggeri på 134 m2 med stort fokus på menneskers trivsel.

Kasper fortæller også at ”Dette udviklingsprojekt kan skabe grobund for løsninger, som kan trækkes med til andre projekter. Det kan skaleres til byggerier i andre typer og størrelser.”

Tidligt i processen har SJs LCA-specialister udarbejdet en dybdegående LCA-beregning med vores SJ LCA-værktøj, hvor vi er lykkedes med et materialevalg der nedbringer klimaaftrykket fra 10 til 2,5 kg Co2-ækv./m2/år.

”Her har SJ et unikt LCA-værktøj fordi det synliggør og konkretisere beregningernes handlingsrum, og dermed kan vi navigere i materialeudvælgelsen.” lyder det fra Mikkel Schlesinger, Partner i CEBRA Architecture som efter Anne Hyldgaard Jørgensens præsentation af LCA-beregningerne er begejstret for resultatet. Anne er konstruktionsingeniør hos SJ og LCA ansvarlig i projektet.

SJs LCA-værktøj kan du læse mere om her.

Læs mere om projektet i Politikens artikel her.

College360/ Teknisk Skole Silkeborg

Kategori Undervisning
Periode 2014-2019

Omfang 23.000 m²

Lokalitet Silkeborg Bygherre College360

Arkitekt Åarstiderne Arkitekter

Entreprenør EMR Rendering Årstiderne Arkitekter

Nybyggeriet til College360 i Silkeborg samler mange forskellige funktioner under ét tag, hvilket medfører store krav til integreret design og fleksibilitet.

De meget forskellige undervisnings- og værkstedsfaciliteter stiller høje krav til håndtering af meget differentierede indeklimakrav. Bygningen opfylder 2020 energikravene.

Opalen - Ingeniørhuset i København

Kategori Erhverv
Periode 2016 – 2018

Omfang 790 m2

Arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter

Bygherre Ingeniørforeningen IDA

Visualisering Dorte Mandrup Arkitekter

Opalen er Ingeniørforeningens IDAs ambition om et nyt vartegn på Kalvebod Brygge. Tilbygningens lette og svævende udtryk blev til på baggrund af et konstruktionsprincip udarbejdet i et samarbejde mellem Dorte Mandrup Arkitekter og Søren Jensen.

Bygningen består af konferencesal, restaurant og et ophængt teknikrum.

Opalen skal efter planen placers imellem to eksisterende bygninger som en udkraget dobbeltkrum træ- og stålgitterkonstruktion.

Hele konstruktionen virker statisk som en skråstagsbro med fire pyloner. Disse pyloner følger den dobbeltkrumme flade og samles i ét fælles punkt i toppen. De fire pyloner understøttes af et dobbeltsæt V-formede søjler, der er placerede under hovedstrukturen. Gitterfladen og tilstødende etagedæk ophænges i diagonaler, der forankres til de krumme pyloner. Der etableres horisontale og vertikale forbindelser mellem diagonalerne, som underlag for den dobbeltkrumme overflade.

Facaden udformes med triangulære felter, der alternerer mellem åben og lukket, hvilket er med til at sikre en jævn fordeling af dagslys og udsigt ud over vand og himmel.

Udvendigt påmonteres en ETFE dug, der oplyses via LED diodelys, der om dagen sikrer et jævnt og varmt lys og om aftenen en mere spektakulær belysning.

Væksthuset

Kategori Kultur
Periode Periode 2009-2013

Omfang 3300 m²

Lokalitet Aarhus

Bygherre Bygningsstyrelsen og Aarhus Universitet

Arkitekt C.F. Møller

Nominering Structual Award 2013

Foto Quintin Lake

Botanisk Haves palmehus er formet af solens gang. Den kuplede form og drejningen i forhold til verdenshjørnerne er opnået via parametrisk design med integrerede energianalyser. Formen sikrer størst muligt solindfald om vinteren og mindst muligt indfald om sommeren, og der er samtidig opnået den mindste overflade i forhold til størst mulig volumen.

Kuplens EFTE-folie absorberer solens varme, reducerer varmetabet og er lysgennemtrængeligt og isolerende. Væksthuset udnytter bæredygtige teknologier som varmepumpeanlæg, regnvandstanke, solvarmepaneler og intelligent lysstyring.

TIRPITZ – 3. partskontrol

Kategori Kultur og Fritid
Periode 2015 - 2016

Omfang 2.800 m2

Lokalitet Blåvand, Vestjylland

Bygherre Varde Kommune

Arkitekter Bjarke Ingels Group (BIG)

Foto Rasmus Hjortshøj

Vi har forestået 3. partskontrollen af tagkonstruktionen på den nye museumsbygning, der ligger nedgravet i klitlandskabet ved Blåvand.

Tagkonstruktionen, der er projekteret af schweiziske Lüchinger + Meyer, er udformet af betonplader med stor udkragning og efterspændt med kabler. Pladerne er 36 m lange og udkraget op til 12 m, og en 6 m høj glasfacade støder til langs de udkragede kanter.

Der har derfor været store krav til kontrol af deformationer af tagpladernes frie kanter. Kontrollen er udført ved parallelle overslagsberegninger som kvalitetssikring af digitale finite-elementberegninger.

Kulturhotellet, Højhuset i Hernings

Kategori Kultur og fritid

Periode 2021-2023

Lokalitet Herning

Entreprenør CC Contractor

Arkitekt SLETH

Bygherre HH Herning
Fond Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond.

Pris Arkitekturprisen 2023 i Herning Kommune

Nominering Eumies Awards 2024

Herning Højskole er blevet nænsomt transformeret via en energirenovering og ombygning og lever op til BK 2020. Højskolens bygninger fra 1962 er fredet og dets højhus er et karakteristisk pejlemærke når man nærmer sig Herning. Bygningsmassen blev opført mellem 1960-62 som et visionært projekt og er tegnet af Tyge Arnfred og Viggo Møller-Jensen dannet ramme for Herning Højskole i 45 år.

Stedet omdannes til et moderne kultur- og hotelhus og vil fungere som smeltedigel for mødet mellem kunst, kultur og mennesker. Højhuset udgør 2000 m2 og den øvrige bebyggelse udgør 3700 m2. Den samlede bygningsmasse indeholder værelser, konferencelokaler, pejsestue, foredragssal, køkken, restaurant mv.

Et gennemgående princip i renoveringen var genanvendelse og at undgå at ændre på de bærende konstruktioner og bevare mest mulig af de enkelte bygningsdele i bygningsmassen. I denne regenerative transformation har SJ som ingeniørrådgiver bidraget til at renovere og optimere de tekniske installationer, renovere klimaskærmen og sørge for at HØJHUSET kan drives som kulturhotel.

Med nænsomhed og størst mulig bevarelse af den eksisterende bygningsmasse som nøgleord, var det f.eks. vigtigt at genbruge flest mulige udsparinger til installationer i de bærende konstruktioner, men stadig modernisere de tekniske installationer til nutidige standarder. Dette betød at alle involverede skulle tænke kreativt og prioritere bygningens oprindelige udtryk højt.

SJ har leveret alle ingeniørydelser og projektledelse. Vi har gransket egne, andre rådgiveres og hovedentreprenørens ydelser løbende, og med vores dybdegående kendskab til bygbarhed, har vi i et godt samarbejdsklima med alle øvrige parter bidraget til det tværfaglige overblik.

Præmieret af Herning Kommune med Arkitekturprisen 2023.

Foto: SLETH.

PolyShell

Kategori Udviklingsprojekt
Periode 2015

Omfang ca 15 m2

Design Søren Jensen

Lokalitet Muziekgebouw, Amsterdam

Anledning IASS 2015 Årligt internationalt symposium for fremtidsvisioner – Pavillon konkurrence og udstilling

PolyShell er resultatet af et VidenSprint, der undersøger, hvordan ultra tynde pladematerialer af næsten ubetydelig iboende stivhed kan formes til skalkonstruktioner, der har stor spændvidde.

Til designet og fabrikationen af konstruktionen, der anvendt en række digitale værktøjer, som hurtigt er ved at blive en integreret del af ingeniørenes og arkitekternes moderne kultur - parametrisk geometrisk modellering, optimerende algoritmer og digital fabrikation.

Skallens elementer er lavet af 100% genbrugte polypropylen plader, som er laserskåret og afmærkede, så de let kan foldes til stive kasser. For at danne den stive skalstruktur kobles kasserne sammen ved hjælp af simple plast-popnitter. Overfladens geometri er udviklet til at skabe en følelse af et omsluttede og personligt rum – I kontrast til den store åbne volumen ved Muziekgebouw, som huser udstillingen. Materialet modificerer lys og akustik i rummet, hvilket bidrager til at forstærke oplevelsen.

Pavillonen ved IASS 2015

Aarhus Universitet

Kategori Erhverv, undervisning & laboratorier
Periode 1930'erne - nu

Omfang 200.000 m²

Lokalitet Aarhus Bygherre Aarhus Universitet og andre bl.a. FEAS Arkitekter C. F. Møller, AART m.fl.

Aarhus Universitet er en vigtig del af vores firmahistorie. Denne del af historien tog sin begyndelse tilbage i 1930'erne, hvor Søren Jensen - vores grundlægger - var med til at projektere nogle af de første universitetsbygninger. Historien er fortsat frem til i dag, hvor vi stadig arbejder for Universitet.

Vi har været ingeniør på mange af campusområdets nybyggerier og på endnu flere tilpasninger dels i bygningsstrukturen og ikke mindst i forbindelse med ændringer og mere avanceret anvendelse af bygningerne.

Vi har også medvirket ved etableringen af IT netværk og typiserede installationsløsninger som standarder for området.

Det skønnes, at vi samlet set over årene har været hen over det bebyggede areal på 200.000 m2 mere end to gange.

Fertin Pharma A/S

Kategori Industri
Periode 2000 - 2023

Omfang Løbende om- og tilbygning, validering m.v. Samlet over 20.000 m2

Lokalitet Vejle

Bygherre Fertin Pharma A/S Søren Jensen har været totalrådgiver, bygherrerådgiver og ingeniørrådgiver

Foto Quintin Lake

Fertin Pharma er en udløber af den gamle tyggegummifabrik Dandy, og ejet af samme familie. I dag er det stort set udelukkende Fertin-produkter, der produceres på fabriksanlæggene i Vejle.

Fabrikken producerer medicinsk tyggegummi, fortrinsvis Nikotin-tyggegummi, der eksporteres til hele verden.

Produktionen sidestilles med medicinsk produktion, som kræver at alle fabriksanlæg skal klassificeres som rene rum i forskellige kategorier. Råvarer, produktion og produktionslokaler er løbende godkendt af det danske GMP-system og de amerikanske FDA-myndigheder.

Renrumsproduktion, og opbygning af faciliteterne hertil, stiller store krav til overflader, ventilationsanlæg, sluseanlæg, varehåndteringsanlæg etc., og når et rum er færdigt skal det tjekkes og dokumenteres langt mere indgående end for et normalt byggeri.

En af de metoder, som er anvendt på Fertin Pharma er opbygningen af ”renrumsbokse i bygningen”. Ved denne byggemetode opnås at alle installationer kan føres ind i rummet, hvor det ønskes, samtidig med at alle anlæg kan serviceres uden at forstyrre produktionen i rummet.

Hejmdal - Kræftens Bekæmpelses Rådgivnings- og patientcenter

Kategori Erhverv og Hospital
Periode 2006-2009

Omfang 600 m²

Lokalitet Aarhus

Bygherre Fonden til støtte for Kræftens Bekæmpelses patientstøttearbejde

Arkitekt Gehry Partners LLP & Cubo Arkitekter

Priser IABSE - Dansk Forening for Brobygning og Bærende Konstruktioner (2012 -særlig udmærkelse for tagkonstruktionen) og Aarhus Kommunes Arkitekturpris (2009)

Nominering Structual Awards (2010)

Foto Quintin Lake

Med Frank Gehry som design arkitekt er den delvist fredede portnerbygning fra 1918 omdannet til et spektakulært rådgivningscenter i træ og glas.

Hejmdal er et patienthus, der skal give inspiration til kreativ udfoldelse og socialt samvær – det er et sted der med sine synlige fysiske rammer er med til at bryde den traditionelle opfattelse af sundhedssektoren.

Ingeniørmæssigt har designet af den indvendige konstruktion krævet høj ingeniørmæssig kreativitet.

Husets gamle ydermure er bevarede, men frigjort fra deres funktion som bærende element, og en imponerende, indvendig tømmerkonstruktion bærer nu et nyt glastag og to nye, svævende etager.

Konstruktionens træsøjler måler 45 x 45 cm og har en højde på op til 14 m, og sammen danner de en konstruktion, der mest af alt minder om pindene i et spil Mikado - en meget kompleks statisk struktur, som er samlet med 500 forskellige specialdesignede stålbeslag, formidlet gennem 8000 fabrikationstegninger.

Nyborg Slot

Kategori Kultur
Periode 2016 - 2023

Omfang ca 1.500 m2 kongefløj og 5.000 m2 torv

Lokalitet Nyborg, Fyn Bygherre Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune

Fonde A P Møller Fonden og Realdania

Brugere Nyborg Kommune og Østfyns Museer

Arkitekt Cubo Arkitekter, JaJa Architects, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen

Landskab Schul Landskabsarkitekter og Schönherr Landskabsarkitekter

Illustrationer Cubo, JaJa Architects og Schönherr Landskabsarkitekt

Foto Quintin Lake

Nyborg Slot er en unik fortælling om Danmark, som har ventet på at blive fortalt. Det er en driftig museumsinspektør, Slots- og Kulturstyrelsen, A P Møllers fond og Realdania, der er gået sammen om projektet, der er den største restaureringsopgave i Danmark siden restaureringen af Koldinghus.

Det er første gang i Danmarkshistorien, hvor der er givet tilladelse til at bygge en ny fløj ovenpå de eksisterende ruiner. Det tidligere fundament er udnyttet enkelte steder, hvor en statisk betragtning har vurderet at fundamentet kan bære.

Projektet er en klassisk restaurering af den gamle kongefløj og den ældste del af vagttårnet, hvor kulturarven bevares, vedligeholdes og istandsættes.

Mod syd og øst opføres nye bygninger - en ny udstillingsfløj og ringmur, som opføres med respekt for den gamle kongefløj. Herudover forhøjes vagttårnet, så det fremstår med sin oprindelige højde.

Når slottet åbner, vil kongefløjen danne rammen for en moderne formidling, hvor den nyeste teknologi tages i brug for at skabe en formidlingsmæssig totaloplevelse.

Ingeniørkunst
Med nærmest kirurgisk præcision pælefunderes der under udstillingsfløjen, så fortidsminderne bevares. Der pælefunderes med en kombination af betonpæle, som bærer den primære struktur og skruepæle, der bærer de sekundære elementer.

En teknisk disciplin i sig selv har været museets rum, der er sikret efter standarden National Indemnity, hvor der har været stor teknisk bevågenhed både med hensyn til sikring mod tyveri og bevaring af de udstillede genstande.

DI Scenen til Folkemøde

Kategori Underholdning og kultur
Periode 2022

Omfang ca 65 m2

Lokalitet Bornholm

Arkitekt Atelier Kristoffer Teglgaard

Dansk Industri deltager hvert år ved Folkemødet på Bornholm. De ville derfor gerne have en scene efter ”Design for assembly” (DFA) principperne.

Gennem samarbejdet med Atelier Kristoffer Teglgaard er der skabt denne rammekonstruktion af fuldtømmer, som monteres på skruepælefundament samme sted hvert år. Konstruktionens fuldtømmer sættes sammen med ind-slidsede stålbeslag og boltede samlinger. Membranen udspændes op til konstruktionen. Der er indgået aftale med en lokal tømrer om opsætning, nedtagning og opbevaring af scenen.

Vil du se mere om tilblivelsen af DI Scenen, så hop over til Kristoffer Teglgaards side her.

Tingbjerg Kulturhus

Kategori Kultur
Periode 2013-2018
Omfang 1.550 m²
Lokalitet København
Bygherre Københavns Ejendomme
Arkitekt COBE
Foto Quitin Lake

Tingbjerg Kulturhus har en speciel og karakteristisk geometri med trapezformet plan og ensidig stærkt skrånende tagflade. Bygningens primære facade rejser sig ca. 18 meter over terræn. Tagfladen og de trapezformede endevægge er beklædt med lodrette teglbaguettes.
Etagedækkene er udført som massive bjælkefrie dæk med få indvendige søjler og vigende udkragende dækafgrænsning op gennem bygningen. Det giver mulighed for at skabe et åbent, bygningshøjt centralt rum med uhindret kig op til den øverste etage, hvilket skaber en visuel fornemmelse af, at etagerne svæver.
Tværvæggene er formet efter forskydningskræfter, hvor elevator og trappekerner afstiver bygningen, hvilket gør det muligt at integrere installationerne i bygningens faste zoner.

 

Godsbanen


Kategori Kultur & erhverv
Periode 2009 - 2012
Omfang 9.500 m2
Lokalitet Aarhus
Bygherre Aarhus Kommune og RealDania
Arkitekt 3xN og Exners Tegnestue
Foto Quintin Lake

Den gamle godsbanegård er omdannet til et kultur-produktionscenter. Den bevaringsværdige hovedbygning fra 1922 er renoveret til administration, den ene godsvarehal er omdannet til værksteder og den anden er indrettet til musikspillested. Mellem de eksisterende haller er der udført en ny bygning med en tagflade af pladsstøbt beton.

En af de særlige detaljer ved nybygningen er tagdækkets udformning, der fremstår som skråtstillede vinklede flader. En del af taget er udnyttet til udsigtsplatform.

Bygningens terrændæk er udført på lange betonpæle som følge af dårlige jordbundsforhold. I den ene godsvarehal er der udført et indskudt dæk, hvor der i stedet for at ramme lange pæle i, er udviklet en skrueanordning på de understøttende søjler, der beskytter de eksisterende løsninger, således at der løbende kan kompenseres for de forventede sætninger.

S:t Nicolai Kirkeruin

Kategori Kultur
Periode 2011-2012
Omfang 120 m²
Lokalitet Visby, Gotland
Bygherre Kulturdalen AB, Sverige
Arkitekt E + N Arkitektur
Nominering Structural award 2012
Foto Quintin Lake

S:t Nicolai Katedralen blev opført i Visby i 1300-tallet og har gennem flere århundrede fremstået som ruin. Over det ene udækkede hvælvområde er der udført en moderne nyfortolket hvælvløsning, der sikrer en minimal belastning på de gamle mure. Konstruktionen består af fire ens flader, der hver især er formet som hyperbolske skaller.
De støtter hinanden og er sammenspændt diagonalt og langs den ydre rand mellem de fire understøtningspunkter.

NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital

Kategori Hospitaler
Periode 2013 - 2026
Omfang 170.000 m2 hospital,
23.000 m2 Serviceby,
22.500 m2 Sundhedsvidenskabelig fakultet ved Aalborg Fakultet
Lokalitet Aalborg
Bygherre Region Nordjylland, Vejdirektoratet
Konsortie Indigo, Søren Jensen er underrådgiver
Illustrationer Indigo Konsortiet

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) er med sine 170.000 m2 pt Danmarks største byggeri. Hospitalet indeholder 581 sengepladser, 32 operationsstuer og en topmoderne sterilcentral til at understøtte aktiviteterne i operationsstuerne. Det er et byggeri, som gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag er på Aalborg Universitetshospital.

Kobling mellem forskning og hospital

Sygehusområdet forbindes med Servicebyen, som har til formål at understøtte driften af det nye universitetshospital og Psykiatrien, Onkologi (kræftbehandling) og faciliteter til det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg universitet.

I de 25.000 m2, der forbindes til universitetshospitalet er der blandt andet auditorier, hvor Universitets- og hospitalets forskere kan formidle deres forskning.

Søren Jensen er underrådgiver til Indigo Konsortiet.

Jyske Bank - nyt kontorhus

Kategori Erhverv
Periode 2013-2016
Omfang 7000 m²
Lokalitet Staghøjvej, Silkeborg
Bygherre Jyske Bank
Arkitekt Årstiderne Arkitekter
Foto Jens Ravn & Byggeriets Billedbank

Kontorbygningens hovedindgang er designet med minimalistisk glasfacade og hovedtrappe. Hovedtrappen ophænges i relativt få stålstænger, og trappen er udført i højstyrkebeton med en integreret underplade i stål, hvor trinene afspejles på bagsiden. Det minimalistiske udtryk understreges med anvendelse af glasværn.

Facadepartiet udføres søjlefrit ved anvendelse af opspændte wirer til understøtning af glaspartierne.

Billede af beregningsmodellen for trappen til Jyske Bank.

Røde Kors Frivillighus

Kategori Erhverv
Periode 2015-2017
Omfang 750 m²
Lokalitet København
Bygherre Røde Kors
Arkitekt COBE
Entreprenør CC Bruun
Foto Quintin Lake

Bygningen udgør på den udvendige side et byrumselement i form af et trappe- og terrasseløb, og på den indvendige side - under ”trappen” - et markant og råt rum til møde- og konferenceformål.

Trappefladens trin og stødtrin udnyttes som en samlet foldet flade, herved opnås en konstruktionshøjde og stivhed, der muliggør at skabe store spænd og kun anvende få interne søjler. Trappefladen virker som en stor skive, der er fastholdt langs det nederste trin. Dette muliggør slanke søjler langs de to åbne facader ind mod den eksisterende bygning. For beregningsmæssigt at håndtere og udnytte den foldede geometri, er der anvendt komplekse FEM analyser. Bygningen er opført i in-situ beton for at opnå statisk sammenhæng mellem trin og stødtrin. Hele den foldede betonflade er synlig inde fra bygningen og fremstår med et råt udtryk.

Alle tekniske installationer er fremført integreret i bygningen. Vi har anvendt fortrængningsventilation, hvor det store trappemøbel inde i bygningen udnyttes til diffus indblæsning ind i det store rum. Udsugningen er ligeledes skjult og placeret enkelte steder øverst i rummet.

For at sikre bygningen mod voldsomme regnskyl er der foretaget grundvandssikring med forsinkelsesbassiner.

Kulturværftet Helsingør

Kategori Kultur
Periode 2006-2010
Omfang 17.000 m²
Lokalitet Helsingør
Bygherre Helsingør Kommune
Arkitekt AART
Vundet Structural Award 2011
Foto Quintin Lake

Transformationen og sammenbindingen af Kulturværftets tidligere værftsbygninger er markant og prisbelønnet.

De eksisterende bygninger er med respekt for det oprindelige bygningsudtryk ombygget og tilpasset deres nye funktioner. En stærkt facetteret stål- og glasfacade ophængt på de eksisterende bygninger fungerer både som bygningssammenbinding og som klimaskærmen på en ny ”svævende” atriumsbygning.

Koncert- og teatersalen er opført i et dobbelthøjt rum, der er skabt ved at tilføje en ekstraetage under den eksisterende kælder. Begge kældre ligger i grundvand.

 

1.000.000 m² sygehus

Kategori Hospital
Periode 2005-nu
Omfang 1.000.000 m²

Vi er landets førende ingeniørvirksomhed indenfor hospitaler. I de seneste 10 år har vi været involveret på næsten 1 million m² hospitalsbyggeri. Vi er blandt de foretrukne grundet vores erfaringer, kompetencer og vigtigst vores evne til at samarbejde og sikre et godt resultat. Derfor har vi indgået i mange konstellationer - konsortier, totalrådgivere, underrådgivere - på alle fag og som specialister.

Vi leverer, det vi lover, og det gør vi bedst ved at indgå tidligt i processen. Det er vigtigt for os, da hver bygherre har sin egen vision, og brugerne deres specifikke ønsker. Det er også her, at vores kompetencer udnyttes bedst, da vi som noget særligt blandt ingeniører tilfører kreativitet og modspil, så arkitekter, bygherre og brugere får sparring til at opnå det bedste resultat.

Referencer:
Det Nye Universitetshospital
Nyt Hospital Hvidovre
Odense Universitets Hospital
Universitets Sygehus Køge

Nyt Hospital Hvidovre

Kategori Hospital
Periode 2013-2019
Omfang 30.500 m²
Lokalitet Hvidovre
Bygherre Region Hovedstaden
Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects & LINK arkitektur
Rendering Schmidt Hammer Lassen Architects & LINK arkitektur

Det eksisterende Hvidovre Hospital udvides med blandt andet ny akut-modtagelse, obstetrisk afdeling, kardiologisk afdeling, børneafdeling og neonatalafdeling. Da rådgiverholdet skulle udvælge et dansk ingeniørfirma til at støtte holdets udenlandske, globale aktør blev Søren Jensen foretrukket og udvalgt. Dette skete på baggrund af vores brede erfaring og evne til at skabe resultater og samarbejde på tværs af landegrænser, organisationer og faglighed. Sammen med det øvrige rådgiverhold vandt vi konkurrencen, og projekterer nu en arkitektonisk flot og teknisk elegant udvidelse.

Projektet omfatter også teknologiske landvindinger i form af blandt andet genanvendelse af regnvand til havevanding og installeringen af el-gennemstrømnings vandvarmere, der sikrer lavt energiforbrug og minimerer risikoen for legionellasmitte.

Flydende fugleskjul, Tryggelev Nor

Kategori Kultur
Periode 2015-2018
Omfang ca 40 m2
Lokalitet Tryggelev Nor, Sydlangeland
Bygherre Partnere Aage V. Jensen Naturfond, Fugleværnsfonden & Realdania
Fotos Fugleværnsfonden & henrik-innovation ApS

Normalt har vores projekter et solidt fundament under sig, men der er undtagelser som ved det flydende observationsskul, der blev placeret ved Fugleværnsfondens naturreservat Tryggelev Nor på Sydlangeland.

Fugleskjulet er en prototype, der er konstrueret til ubemærket at indgå i den omkringliggende natur som et flydende skjulested, hvor man som tilskuer har mulighed for at sidde helt nede ved vandoverfladen.

Søren Jensens opgave bestod i at undersøge skjulets stabilitet på vandet i henholdsvis en montage situation, i en permanent situation og når 7 ornitologer ombord får øje på en sjælden fugl. Vi har fx undersøgt, hvad der vil ske hvis de alle går til det samme hjørne på én gang. Flere forskellige scenarier er naturligvis blevet testet for at sikre at fugleskjulet ikke kæntrer eller bevæger sig for meget.

Undersøgelserne er udført via Computational design ved opsætning af en dynamisk analyse i forhold til opdrift og last påvirkning.

Det er Aage V. Jensens Naturfond, Fugleværnsfonden og Realdania, der står bag projektet ud fra et ønske om at skabe en ny form for skjul, hvor fuglene kan opleves helt tæt på vandoverfladen.

Tønder Rådhus

Kategori Erhverv
Periode 2013 - 2016
Omfang 3.000 m2
Lokalitet Tønder
Bygherre Tønder Kommune
Arkitekt Sleth
Foto Rasmus Hjortshøj

Tønder Rådhus, tegnet af Gunnløgsson i 1980, er blevet udvidet med en ny vinkelformet og krum tilbygning i 2 plan med glasfacader, som i begge ender er forbundet med det eksisterende rådhus.

Byggeriet er udført som en konstruktion af in-situ støbte dæk båret på søjler med centrale teknik-, toilet- og trappekerner. Dæk er udført uden nedragende bjælker, så installationsføringer er så fleksible som muligt.

Tilbygningen er moderne og lever op til energikravene for BR2015, hvilket har stillet store krav til samspillet mellem; ventilation, belysning, varmetab, isolering og facadesystem.

Loftløsningen er specialdesignet - alle installationer og akustikregulerende elementer er skjult over et perforeret loft, hvor der er gjort plads til multifleksible installationer, så der er mulighed for at foretage opdelinger i de store planløsninger.

Skatepark Læssøesgade Skole

Kategori Sport & undervisning
Periode 2014 - 2016
Omfang 2.600 m2
Lokalitet Aarhus
Bygherre Aarhus Kommune
Arkitekt SNE Architects
Betonspecialist FSR Beton
Foto Jason Champney

Læssøesgade skoles nye aktive skolegård har en integreret skatepark, som henvender sig til flere målgrupper fra skoleelever til øvede skatere og bmx’ere. Brugerinddragelse har spillet en betydelig rolle for udformningen af anlægget. Blandt andet har et panel af skatere leveret input til designet. Også betonspecialisterne fra FSR Beton har under udførelsen leveret input til designet. Både arkitekt og betonentreprenører har baggrund indenfor skate-verdenen, passionen for projektet har været tydelig fra alle parter, hvilket har resulteret i et fantastisk anlæg.

Betonstøbningernes geometri er kompleks og de dobbeltkrumme flader i bowlen er udført med en exceptionel finish.

Skolegårdens indgangsparti er udformet som et trappeparti ud til Læssøesgade, indeholdende bede i varierende niveauhøjder til det multifunktionelle opholds- og bevægelsesområde.

Den moderne skolegård fungerer udenfor skoletiden som et urbant område for Aarhus by, der om aftenen lyses op af lyskunst, herunder en udsmykning af cykelskurene af Hans E. Madsen.

Stærekassen

Kategori Kultur og fritid
Periode 2022 - 2026
Omfang 6650 m2
Lokalitet København K
Bygherre Det Kongelige Teater
Arkitekt Kjaer & Richter
Øvrige samarbejdspartnere Torden og Lynild, NoParking, Rørbæk og Møller

Søren Jensen er underrådgiver til Kjaer & Richter, som sammen med Torden og Lynild, NoParking og Rørbæk og Møller har vundet arkitektkonkurrencen for transformationen af Stærekassen til et magisk børneunivers. SJ bidrager som ingeniørrådgiver og leverer ydelser indenfor konstruktioner, vvs-installationer, ventilation, afløbsinstallationer, brandrådgivning samt arbejdsmiljøkoordinering P.

Stærekassen er en fredet bygning. Det vil sige at alle overflader og bygningsdele som udgangspunkt er fredet og derfor ikke må ændres. Ved en transformation som denne fra teater til børneunivers, giver det udfordringer at ombygge og udføre nye bygningsdele og installationer. Selvom bygningen er fredet, skal den efter transformationen samtidigt leve op til nuværende krav.

Ombygninger såsom nye bygningsdele, huller og gennemføringer skal godkendes af fredningsmyndigheder, hvilket giver en længere behandlingstid grundet de gældende procedurer.

Det kræver ofte alternative løsninger for føringsveje, så de nye installationer ikke bliver synlige i en historisk fredet bygning. Det er ofte svært eller ikke muligt at bygningen kan leve op til nuværende krav, hvilket derfor kræver dispensationer fra nuværende bygningsreglement.

Åbningen af det nye børneunivers forventes at åbne i 2025 og projektet vil udføres i to sideløbende spor, hvor det ene omhandler indholdsprojektet og den andet spor er byggeprojektet.

Projektet støttes af Realdania og bygherren er Det Kongelige Teater.

Furesø Rådhus

Kategori Kontor/erhverv
Periode 2015 - 2017
Omfang Ca. 6.200 m² (heraf er ca. 3.300 m² nybyggeri)
Lokalitet Furesø
Bygherre Furesø Kommune
Arkitekt NORD Architects

Det nye Furesø Rådhus ”Sløjfen” er udvidet med en loop-formet tilbygning, der forlænger det eksisterende byggeri i begge ender og lader tilbygningerne mødes i en sløjfe omkring et centralt atrium.
Med byggeriet er der etableret plads til 330 medarbejdere, og der er samtidig skabt et borgerhus, som kan bookes uden for rådhusets åbningstid.

Huset er disponeret, så det understøtter samarbejde i projektområder, og det er indrettet med fleksible, intelligente kvadratmeter, der sikrer, at de forskellige rum kan udnyttes til flere forskellige formål. Derfor er der ikke en byrådssal men i stedet en multisal, som både politikere, medarbejdere og borgere kan anvende til mange formål.

Indeklimamæssigt har udfordringen været af få det nye og gamle til at passe sammen. Man har derfor sammen med Riis Akustik videreudviklet på lamellofter af filtlameller, som dels muliggør overholdelse af krav til rumakustikken, og dels tillader rumluften at udveksle varme med den eksponerede beton over lamellerne. Bygningen er herved blevet meget mere robust overfor varmebelastninger end den oprindelige bygning.

Energi- og ressourceforbrug er begrænset ved udnyttelse af blandt andet bygningens passive egenskaber gennem varmeakkumulering, dagslys og naturlige luftstrømme og ved optimering af betonkonstruktioner, anvendelse af hybrid ventilation, udnyttelse af solenergi og genanvendelse af regnvand til toiletskyl.

Rådhuset er en aktiv medspiller i det omgivende byrum med blandt andet et facadeparti udformet som en ”byrumsreol” med nicher, der inviterer til ophold. ”Reolen” udgør også en del af solafskærmningen.
Den eksisterende rådhusbygning er ombygget og renoveret, så den funktions-, indretnings- og installationsmæssigt er koblet naturligt med det nye byggeri. Blandt andet er alle ikke-bærende vægge samt varme-, ventilations- og el-installationer udskiftet.

Bygningen afspejler herved åbenhed, tilgængelighed, identitet, kvalitet og funktionalitet.

Universitetssygehus Køge

Kategori Hospital
Periode 2013-2021
Omfang 177.000 m²
Lokalitet Køge
Bygherre Region Sjælland
Konsortiet RGUSK, Søren Jensen er underrådgiver
Rendering Rådgivergruppen USK

Konsortiet RGUSK har vundet opgaven med at designe og projektere udvidelsen af Køge Sygehus til det tre gange større Universitetssygehus Køge. Søren Jensen er med som underrådgiver og var den primære, kreative drivkraft på ingeniørfagene i konkurrencen, da netop konkurrencefasen er en af vores helt store styrker.

Projektets hovedgreb sikrer integration mellem nyt og gammelt på en totaløkonomisk fordelagtig vis ved at nedrive de eksisterende sengeafsnit og i stedet opføre op til 7 etager høje sengebygninger ovenpå en base af tungere kliniske funktioner. Søren Jensen indgår i projekteringen og i den faglige ledelse af blandt andet medicoteknik, energi, ventilation og brand. Vores rolle omfatter foruden den rent ingeniørmæssige også at bidrage med vores erfaringer fra vores mange andre hospitalsprojekter.

Ku.Be

Kategori Kultur
Periode 2010-2015
Omfang 4.000 m²
Lokalitet Frederiksberg
Bygherre Frederiksberg Kommune
Arkitekt ADEPT Architects og MVRDV
Rendering ADEPT Architects
Foto Quintin Lake

Ku.Be er et kulturhus med mange funktioner. Det afspejler sig i en fleksibel opbygning, foranderlige rum og stor visuel variation i rumoplevelserne - ikke kun i det enkelte plan men også i højden. Bygningen er gennembrudt af åbninger i forskellige geometrier og skråtstillede, formvarierende flader, der strækker sig over mere end en etage. Konstruktivt er dette blevet muligt ved at anvende konstruktionselementer med stor spændstighed som fx buekonstruktion, kompositdæk, enkel- og dobbeltspændte dæk. Al beton er pladsstøbt af hensyn til robusthed.

De tekniske anlæg er maksimalt fleksible, så den optimale drift sikres i alle bygningens meget forskellige funktionszoner.
Foto - Quintin Lake.

Fremtidens Sølund

Kategori Bolig (plejecenter & ungdomsboliger)
Omfang 50.000 m2
Periode 2015 - 2018
Lokalitet København
Bygherre Samvirkende Boligselskaber/v. KÅB
Arkitekt C.F. Møller
Illustration C.F. Møller Architects & Tredje Natur

Fremtidens Sølund er et omfattende projekt beliggende på Nørrebro i København. Stedet bliver bindeleddet mellem livet omkring Ryesgadekvarteret og byens liv, hvor de ældre inddrages i lokalmiljøet.

Bebyggelsen spænder over hele byggefeltet og projektet rummer flere typer boliger - ungdoms-, pleje- og seniorboliger. Beboerne får adgang til altaner, grønne taghaver, grønne gårdrum og terrasser.

Projektet består af 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger, 20 seniorboliger, 20 boliger for unge med ASF, en daginstitution og butikker.

Det er et generationernes hus, hvor der skabes aktivitet og liv i stueetagen. Her samler plejefunktioner, daginstitution og cafemiljø brugere og beboere i et centralt mødested.

Beboernes livsrejse har stor betydning for bygningsdesignet både ved ankomst og afskedssituationer, derfor stilles der store krav til fleksibilitet og robusthed.

Der er et stort bæredygtigt fokus ved opførelsen af fremtidens Sølund, herunder lokal afledning af regnvand (LAR), materialevalg, fx skal ungdomsboligerne opføres i CLT og der ses på genbrug og genanvendelse af eksisterende ressourcer på grunden.

Ny Bispebjerg Psykiatri

Kategori Hospital
Periode 2016 - 2023
Omfang 23.750 kvm + 3.500 kvm P-kælder
Lokalitet København
Bygherre Region Hovedstadens Psykiatri
Arkitekter PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects
Visualisering PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects

Ny Psykiatri Bispebjerg er et hospitalskompleks, der skaber innovative rammer for psykiatrisk behandling samtidig med at der sikres optimale forhold for forskning, uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene.

For at skabe trygge rammer for patienterne indrettes sengestuerne med inspiration i kollegieværelser. Her er lys, luft og udsyn indtænkt som et aktivt led i helbredelsen af patienterne ved de 200 sengestuer.

Ved at benytte Tunable White, der styres efter dagens gang, vil patienternes og personalets dagsrytme understøttes. Farvespektret på lysarmaturet går fra 2700 til 6000 Kelvin – de varme farver, røde og gule, befinder sig omkring de 2700 Kelvin og de kolde blå nuancer ligger omkring de 6000 Kelvin.

Projektet er udformet med forskudte enheder, som sikrer, at alle afsnit har direkte udgang til et solrigt og privat gårdrum uden at overliggende afsnit skaber skygge og generende indblik. Generelt er der arbejdet med det visuelle udsyn – i personaleafsnittet er der et glasatrium, som skaber åbenhed for patienterne og overblik for personalet.

Sikkerheden er i højsædet, hvilket gør at alle monterede dele, installationer og samlinger tjekkes for at sikre, at der ikke opføres eller installeres emner, hvor genstande kan gemmes.

Hospitalet opføres som et traditionelt hospitalsbyggeri med fleksible løsninger. Det som komplicerer processen, er at bygningen opføres inde midt på en hospitalsgrund, imens det eksisterende hospital er i drift. Der er derfor gjort store overvejelser omkring logistikken i forhold til støj, transport m.m.

Først nedrives det eksisterende byggeri, herefter opstartes byggemodning, hvor al forurenet jord graves væk og ledninger bliver omlagt og til slut opføres det nye hospitalsafsnit.

Projektet forventes færdig i 2023.

Ole Rømer Observatoriet

Kategori Forsknings- og Oplevelsescenter
Periode 2022 - 2023
Omfang 326 m2
Lokalitet Aarhus
Bygherre AU (Science Museerne), støttet af Aarhus Kommune, Realdania, Nordea Fonden og Louis-Hansen Fonden
Arkitekt C F Møller Architects (oprindeligt Anton Rosen 1911)
Illustrationer C F Møller Architects
Omtale "Worlds Greatest Places 2023", Times

Renoveringen

Det fredede observatorie er midt i en gennemgribende renovering, hvor alt synligt - både inde og ude - renoveres med den største respekt og forsigtighed for bygningen. Mens alt der ikke er synligt og som har en afgørende funktion for bygningens sundhed og bevaring, er ført frem til nutidige standarder.

SJ er som ingeniør underrådgiver til bygherren og samarbejder med C F Møller Architects som er arkitekt og byggeleder, samt specialiserede entreprenører og håndværkere. Projektet støttes af Aarhus Kommune, Realdania, Nordea Fonden og Louis-Hansen Fonden.

SJ har stået for rådgivningen af konstruktioner, installationer som tæller VVS, sanitet, ventilation, varme, vand, el og svagstrømsinstallationer.

En del af renoveringen er bl.a. at erstatte de eksisterende utætte ler-rør uden samlinger, med tidssvarende PVC-rør. I den forbindelse er spildevand og regnvand ført hver for sig.

Dertil er bygningen sikret mod indtrængning af fugt fra soklen og kældervægge med omfangsdræn, samt isolering og fugtsikring af kældervægge efter denne er blevet renset. Det sikrer en sund bygning som bevares for fremtiden.

Historien helt kort

Syd for Aarhus finder du Ole Rømer Observatoriet der hvert år besøges af over 4.000 gæster. Her får de et indblik i astronomiens historie, et kig ud i verdensrummet gennem stjernekikkerterne og introduktion til fremtiden og hvad astronomer arbejder på lige nu.

Ideen om observatoriet i Aarhus så dagens lys i 1908, hvor den tyske privatastronom Friedrich Krüger fra Altenburg (Thüringen) foreslog Aarhus Byråd at flytte sine instrumenter til Aarhus.

I Friedrich Krügers ansøgningen til byrådet indeholdt overenskomstforslaget tre paragraffer:

Aarhus skulle bekoste observatoriebygningen.
Krüger skænker sine instrumenter til staden.
Observatoriet stilles i undervisningens tjeneste.
Byrådet gik ind i projektet da observatoriet også ville have betydning for byens kommende universitet. Observatoriet blev kort efter tegnet af Anton Rosen og indviet i 1911.

Fredning

Det samlede bygningsanlæg med Ole Rømer Observatoriet og direktørboligen blev fredet i 2005. Bl.a. udtalte det Særlige Bygningssyn:

”Observatoriet er et helt unikt bygningsværk, som forener tidens internationale art- and crafts-bevægelse med et meget funktionsorienteret bygningsudtryk”

”Bygningens asymmetriske, men alligevel relativt stramme formsprog og mange velbevarede detaljer af håndværksmæssigt høj kvalitet er typisk for tiden og for Rosens arbejder.”

Det Særlige Bygningssyn anbefaler også her udskiftning af vinduer ”i tegltaget med vinduer tilpasset – i størrelse og detaljering”.

Om Ole Rømer

Observatoriet er opkaldt efter den danske videnskabsmand Ole Christensen Rømer, som levede fra 1644-1710. Ole Rømer var verdenskendt for sit arbejde indenfor astronomien, men bestred også andre væsentlige embeder, som Aarhus Universitet fortæller om.

Projekt Kongelunden

Ole Rømer Observatoriet vil efter restaureringen fungere som astronomisk oplevelses- og formidlingscenter, hvor antallet af besøgende øges til 10.000 om året som i høj grad rettes mod førskolealderen og grundskolen, mens andre tilbud rettes mod den alment interesserede. Observatoriet driftes af Science Museerne, mens selve bygningsdriften varetages af Faculty of Natural Sciences ved Aarhus Universitet fremover. Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet støtter også op om observatoriet som en del af formidlingsudviklingen.

World's Greatest Places 2023

I foråret 2023 er Ole Rømer Observatoriet blandt flere andre oplevelsescentre, nævnt af TIME, fordi Aarhus er et af de bedste steder at besøge i 2023. Med fokus på vandet og stjernerne er der både fokus på events og seværdigheder i og omkring Aarhus.

Rømerhus

Kategori Erhverv
Periode 2012-2017
Omfang 4500 m²
Lokalitet Aarhus
Bygherre Bestseller
Arkitekt E + N Arkitektur
Awards Vinder af Structural Awards 2018
Foto Quintin Lake

Rømerhus er en ældre 7-etagers erhvervsejendom fra år 1895. Bygningsfacaden er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, mens resten af huset har undergået en gennemgribende ombygning med store ændringer i det konstruktive system.

Bygningen har været i drift under hele byggeprocessen, og af hensyn til husets fortsatte drift er ombygningen foretaget ovenfra. Bygningens indre gård er inddraget i bygningen som et 5 etagers højt atrium, og lasten fra de etager, der ligger højere end atriet, overføres gennem et ophængningssystem til to megasøjler.

På to af de eksisterende etager, i stue- og 1. sals plan er etagedækkene erstattet af in-situ støbte plane dæk, der har gjort det muligt at indrette gennemgående, søjlefrie forretningsområder. De mange konstruktive indgreb har forøget bygningens last og det har været nødvendigt at ekstrafundere med 25 meter lange GEWI pæle i betydeligt omfang.

Diamanten

Kategori Sport & kultur
Periode 2007 - 2010
Omfang 3.100 m²
Lokalitet Sønderborg
Bygherre Kultur & Idrætscentret Fynshav
Arkitekt Stuff Arkitekter
Pris Renover prisen 2014
Foto Thomas Mølvig

Diamanten er efter en gennemgribende og prisbelønnet renovering blevet et multifleksibelt og energiproducerende idræts- og kulturcenter. Der er indarbejdet nye energioptimeringstiltag – blandt andet et naturligt ventilationssystem, baseret på helt ny teknik, der både opvarmer, afkøler og genbruger overskudsvarmen.

Dagslyset optimeres ved hjælp af specialdesignede, tragtformede reflektorer på taget og en translucent membran udspændt i hallens loft.

Fra affald til biomateriale

Kategori Udviklingsprojekt
Periode 2018-2019
Udviklingsprojekt
Finansiering Søren Jensen

I sommeren 2018 gav vi os selv en udfordring om at designe en pavillon baseret på affald og organiske materialer. Resultatet blev en pavillon, der er konstrueret af et træskelet og en membran, som er dyrket ved hjælp af hamp, kaffegrums og mycelium (svampe) sporer.

MULIGGØRELSE AF REGENERATIVT BYGGERI

Som noget nyt kan mycelium og affaldsbaserede byggematerialer få stor indflydelse på byggeindustrien. Disse byggematerialer vil reducere den mængde affald, som på nuværende tidspunkt sendes til forbrænding eller lossepladsen. Materialet tilhører biosfæren ved vugge til vugge princippet, som betyder at materialet er biologisk produceret og nedbrydeligt. Materialet har derfor en minimal påvirkning af miljøet.

OVERFØRER DEN STØRSTE GENBRUGSPROCES FRA NATUREN

Gennem en evolutionær proces har mycelium udviklet fleksible materialeegenskaber, som gør det attraktivt for bygningsindustrien. Disse biomaterialer er regenerative, cirkulære, fornybare, lette, stærke, brand og vand resistent og de har lav termisk ledeevne.

PROGRAMMERBARE MATERIALER

Materialets tekniske karaktertræk afhænger af vækstprocessen af det biologiske materiale og den specifikke blanding af råmaterialerne. Dette betyder at materialerne er programmerbare og at processen kan resultere i mange forskellige materialer med forskellig anvendelse.

DEN VIDERE UDVIKLING

Projektet har gjort det muligt for Søren Jensen at blive én af tre vindere i Circular Construction Challenge, hvor vi vil:

lede en kreativ proces for at udvikle og teste nye mycelium og affaldsbaserede opskrifter på byggematerialer,
påvise projektets validitet
udarbejde et forretningsgrundlag for mycelium og affaldsbaseret materialeproduktion og
skabe en design platform, der fokuserer på vidensdeling og skabelsen af en markedsefterspørgsel på biomaterialer

Udkigstårn Aarhus Havn

Kategori Kultur
Periode 2014-2015
Omfang 7,5 m (højde)
Lokalitet Aarhus
Bygherre Aarhus Kommune, Salling Fonden
Arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter
Foto Quintin Lake

Det dynamisk udseende udkigstårn på Aarhus havn, opføres som en dobbeltkappet stålkonstruktion, der står med sit smalle fæste på den eksisterende havnekaj.

Tårnets geometri er optimeret ved anvendelse af parametriske analyser. Disse analyser indebærer ligeledes vurderinger af tårnets stabilitet og undersætningsforhold, der tilpasses den eksisterende kajkonstruktion.
3D printede modeller anvendes.

DanFoam ApS

Kategori Industri
Periode 2010 - 2015
Omfang Løbende om- og tilbygninger, 300 m2 lager, 500 m2 overdækket
Lokalitet Aarup
Bygherre DanFoam
Arkitekt Ny administration - Felthaus Arkitekter - På øvrige arbejder har der ikke været arkitekt tilknyttet
Foto Quintin Lake

DanFoam er en fabrik i Aarup på Fyn, der producerer de kendte Tempur-produkter (fortrinsvis sengemadrasser og puder). Fabrikken har i en lang årrække været inde i en rivende udvikling, med den ene udvidelse efter den anden.

Fabrikken indeholder tankanlæg med råvarer til fremstilling af det unikke Tempur materiale. Dette har medført grundige og løbende miljøvurderinger og brandstrategier.

En tæt dialog til myndighederne har været nødvendig gennem hele fabrikkens udvikling.

Støbeprocesser og højlager er unikt for denne type af virksomhed, og en væsentlig årsag til virksomhedens succes.

Hele fabrikken er sprinklet og der er etableret et stort reservoir på grunden.

Der er etableret mange store ventilationsanlæg ved støbelinjerne, hvor luften renses i store kulfiltre før den udledes.

SHIP

Kategori Bolig/erhverv
Periode 2018-2020
Omfang 24.800 m2, ca. 21.800 m2 boliger og 3000 m2 erhverv, 11.800 m2 kælder
Lokalitet Aarhus
Bygherre Olav de Linde Byggeselskab
Arkitekt Arkitema Arkitekter
Illustrationer Dimension Design

SHIP er en E- formet, 4 fingret, 5-etagers boligblok udført som traditionelt betonelementbyggeri. Facadeudtrykket er zigzagformede altanelementer, der forskydes fra etage til etage. Det er 200 eksklusive lejligheder attraktivt placeret på vestsiden af Aarhus Ø, delvist med udsigt ned over marinaen.

Byggeselskabet Olav de Linde bad os i 2016 om at indgå i projektets fase 2 efter det oprindeligt planlagte erhvervsbyggeri blev stoppet i 2013.

En af de store udfordringer i projektet var at udnytte 1.200 allerede rammede 18 m lange pæle, samt at udnytte en spuns i 2 forskellige niveauer omkring byggegruben i det nye projekt.

Spunsen er ankerfunderet på 3 sider og udkraget på den fjerde side, hvor det ikke har været muligt at placere jordankrene. I området med kældergulvkonstruktion findes en del skråpæle fra tidligere og ny ramning. Udover skråpæle findes et stort antal lodpæle, der suppleres med ca. 1650 nye pæle. En udfordring er at indplacere det nødvendige antal nye pæle under hensyn til overbygningens nye design.

Der etableres en P-kælder på hele grundarealet. Kælderdækkes udføres in-situ og dimensioneres dels for last fra brandbiler og haveanlæg.

Altanløsningen sikrer et transparent udseende ved at hægte altanerne op inde på facaden. Der udføres en særlig forankringskonstruktion for de store altanelementer, altanerne bindes op til et knudepunkt, hvor lasten fra altanerne bliver modsat holdt af en vægt i bygningen. Vridningsmomentet opløses i facaden således lasten føres som en ren lodret kraft ned gennem facaden.

Blue Hors

Kategori Sport & kultur
Periode 2010-2014
Omfang 16.700 m²
Lokalitet Vejle
Bygherre Blue Hors Aps
Arkitekt E + N Arkitektur
Foto Thomas Mølvig

Det nye byggeri til det internationale hestestutteri er skabt med fokus på både funktion og æstetik. Det bærende hovedsystem i den nye opvisningshal, der består af betonsøjler og dobbelte limtræsspær, er konstrueret og detaljeret med vægt på de æstetiske løsninger.

Hallen er generelt uopvarmet og dens gulvsand holdes permanent fugtigt af hensyn til overfladens beskaffenhed. Kombineret med blandt andet stor variation i brugsmønsteret giver det anledning til indeklimaudfordringer, som er løst med avanceret styring af den naturlige ventilation.

Foto Thomas Mølvig

Pionérhusene på Gudrunsvej i Brabrand

Kategori Boliger
Periode 2017 - 2019
Omfang 21.500 m2, 222 boliger
Lokalitet Brabrand
Bygherre SVANEN Gruppen
Arkitekt Arkitema Architetcs
Totalentreprenør Dansk Boligbyg as

På et nyt byggefelt på Gudrunsvej i Brabrand ved Aarhus, er der blevet opført to nye boligkarréer. De to boligkarréer, der er døbt Pionérhusene, er Gellerups første private udlejningsejendomme og er således en del af den helhedsplan som Aarhus Kommune har igangsat. De to karréer udgør tilsammen 222 nye familieboliger med et samlet areal på 21.500 m2. Byggeriet opføres som elementbyggeri, hvor den ene karré er direkte funderet på en sandpude og den anden karré er pælefunderet på 510 pæle.
Facaderne udføres som skalmurede teglfacader og bygningen er designet efter BR15. Overholdelse af BR15 opnås gennem passive virkemidler, som en velisoleret klimaskærm, 3-lags lavenergivinduer og energieffektive tekniske installationer og ventilationsanlæg.
Søren Jensen har i tæt samarbejde med arkitekter og totalentreprenør sikret at bygherre har fået realiseret projektet til den rette pris og den rette tid.

Godsbanekollegiet

Kategori Boliger
Periode 2017 - 2022
Omfang 14400 m2 + 1600 m2 kælder
Lokalitet Aarhus
Bygherre Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus
Arkitekt Arkitekfirmaet Kjaer & Richter
Illustrationer Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

Godsbanekollegiets 228 ungdomsboliger og 132 kollegieværelser tæt på Aarhus pulserende byliv er designet med en klar målsætning om bæredygtighed inde som ude. Der er fokus på optimal arealudnyttelse, flerfunktionelle rumligheder og robuste materialer.

Kollegiekontoret i Aarhus og AAB Aarhus står bag de 17.000 kvm beboelse, der opføres som blandt andet et 45 meter højhus med udsigt ud over byen, fællesfaciliteter og orangerier på tagene. Byggeriets overordnede disponering er en ”karrestruktur” i 4-6 etager, der afsluttes med et 13 etagers tårn i det ene hjørne.

Bygningen opføres med fokus på at skabe synergi mellem energi, indeklima og arkitektur. Det lave energiforbrug opnås igennem en række passive og aktive tiltag, hvor bygningens design og de valgte tekniske løsninger spiller en afgørende rolle. Der er valgt løsninger som optimal isolerede konstruktioner, 3-lags energiruder, mekanisk ventilation med høj varmegenvinding og lav SEL-værdi samt solceller på bygningernes tage.

Bygningen opføres primært som et robust elementbyggeri, der sikrer en let bygbarhed. Det er enkelte steder valgt at udføre byggeriet som in-situ beton, fx dækket over stueetagen og over kælderen i højhuset samt I AAB-delen blandt andet over fitnessområdet. Fordelen ved at udføre det som in-situ støbte paddehattedæk er, at de vandrette laster fra ovenstående lejlighedsskel lettere kan fordeles til nedstående stabiliserende vægge, særligt i dette tilfælde, hvor den arkitektoniske løsning ikke gør kraftnedførslen helt naturlig. Derudover har løsningen også den gevinst at det er lettere at komme rundt med de vandrette føringsveje i stueetagen.

Udfordrende jordbundsforhold
Bygningen opføres på hjørnet af Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej i et område, hvor jordbundsforholdene giver særlige udfordringer, hvilket har medført at byggeriet funderes på rammede betonpæle.
Der er et højt grundvandsspejl i området, hvilket gør at kælderen udføres som en dobbeltkonstruktion for at sikre en vandtæt konstruktion.

Ry Højskole

Kategori Undervisning
Periode 2016-2018
Omfang 1.600 m2
Lokalitet Ry
Bygherre Ry Højskole
Fonde Realdania, Kulturministeriet og A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene formål
Arkitekt Danø Arkitektur
Awards Vinder af Skanderborg Kommunes Arkitekturprisen 2018

Ry Højskole opgraderes-, gentænkes- og istandsættes over fire etaper med udgangspunkt i højskolens ønske om at gøre de gamle bygninger mere bæredygtige, samt sikre at de fysiske rammer modsvarer nutidens og fremtidens krav.

Højskolen består af forskellige bygninger fra 1800-tallet, der er bygget sammen. Første etape er en ny tilbygning, Bakkehuset, der er en lille men kompliceret bygning, hvor der skabes lyse og luftige rum. Den nye bygning erstatter en gammel bygning og skaber samtidig en kobling mellem de ved siden af liggende bygninger.

Det er ikke muligt at trække lige linjer på Bakkehusets tagflade, fordi bygningerne er opført i forskellige perioder. En af de største udfordringer har derfor været tagfladerne, som er i forskellige niveauer både kiphøjde, taghældninger og facader.

Tagets geometri tager udgangspunkt i trekanter som forbinder de tilstødende bygningers geometri, hvilket træder meget tydeligt frem både udvendigt og indvendigt, da man har valgt at føre rummene helt op til kip.

Konstruktionsmæssigt har man valgt at udfører lodret bærende og stabiliserende stålrammer, som går op i taget. Stålrammerne er afstivet af træ på siden, så de udefra ligner træsøjler. For at understøtte det arkitektoniske udtryk har man utraditionelt valgt at føre de egetræsbeklædte stålrammer ud gennem facaden og integrere dem heri.

Fra første sal er der trapper, som fører videre op til et ophængt dæk, der fungerer som en balkon ”fritsvævende” i rummet og ophængt i tagkonstruktionen med udsigt hele vejen rundt.

Etape 2-4 er ombygning og renovering af de eksisterende bygninger, herunder den bevaringsværdige hovedbygning. De andre bygninger får også nyt tag, så man får det samme udtryk med et ens skiffertag.

Frederiksberg Centret

Kategori Erhverv
Periode 2013-2015
Omfang 29.000 m²
Lokalitet Frederiksberg
Bygherre Danica Pension
Arkitekt KHR Arkitekter AS
Foto Byggeriets Billedbank Aps

Som en del af Frederiksberg Centrets fornyelse indgår membranfacader og en isolerende EFTE atriumoverdækning opspændt på stålkonstruktioner. På facaden svæver nogle sektioner op til 9 meter ud fra bygningen. De komplekse membran- og EFTE konstruktioner har krævet en omfattende koordinering af samarbejdet mellem de danske og udenlandske rådgivere og entreprenørerne.

Udsnit af nordfacadens stålkonstruktion til montage af facademembran af Tony Hogg Design.

Kulturområde Hedelund og maskinfabrikken

Kategori Teknisk forundersøgelse - Kultur og fritid
Periode 2022 - 2023
Omfang ca. 6600 m2
Lokalitet Brønderslev
Kunde Brønderslev Kommune / Realdania
Arkitekt Exner Arkitektur

Forundersøgelse af central maskinfabrik i Brønderslevs historie

Et enigt byråd besluttede i maj at gå videre med planerne for Fabrikken og Kulturområde Hedelund. Området kommer til samle kulturelle funktioner i Brønderslev, samt danne ramme for et nyt kulinarisk spisested som erstatning for restaurant Hedelund, der brændte ned i 2018.

De markante fabriksbygninger som er opført i gule teglsten har haft betydning for byens historie siden 1880'erne og derfor har der været stort fokus på at bevare og transformere for at imødekomme de fremtidige funktioner.

I processen har SJ ydet teknisk analyse af fabriksbygningerne for at identificere muligheder og begrænsninger til de fremtidige transformationer. SJ har samtidigt deltaget med strategisk bæredygtighedsrådgivning af styregruppen.

By og landskabsarkitekter By + Land
Ekspert i turisme- og oplevelsesøkonomi John Hird fra Kvistgaard+Hird
Revisionsfirma BDO Brønderslev

Link til Exners blog.

Link til avisartiklen i Nordjyske.

Great Northern Klubhus

Kategori Sport & Kultur
Periode 2011-2015
Omfang 3200 m²
Lokalitet Kerteminde
Arkitekt E + N Arkitektur
Bygherre GBK Aps
Foto Great Northern

Arkitekturen til klubhuset ved Great Northern hører til det ypperste i form og detaljering. Tagkonstruktionen er formet og konstrueret som vifter med både vertikalt og horisontalt forskudte højdepunkter. Husets facader og alle indvendige vægge er opbyggede af store glaspartier. Med en tagkonstruktion, der kun hviler på få spinkle cirkulære søjler, er der dermed skabt et ”svævende” tag.

Tagets markante udtryk understreges af store udhæng, som bidrager til en effektiv solafskærmning af de store glaspartier.

Taget består af 12 + 12 folder i forskellig højde placeret ved siden af hinanden, så derfor har foldetagskonstruktionen referencer til origami. Taget er udformet som trekantsformer med skiftevis nedslag på hver sin side af bygningen. Der er tale om en exceptionel trækonstruktion, hvor kræfternes forløb kan aflæses i den indvendige synlige vifteform, der grener sig ud i søjlerne.

De tekniske anlæg er i stort omfang specialudformede, så de i høj grad lever op til de arkitektoniske krav om ”usynlighed”.

Bygherre har øje for detaljerne. Det har derfor været påkrævet at der skulle tænkes kreativt, for at vi som rådgivende ingeniører kunne leve op til ønskerne fra bygherre og arkitekter.

Handelshøjskolen

Kategori Undervisning
Periode 2008 - 2012
Omfang 12.000 m²
Lokalitet Aarhus
Bygherre Bygningsstyrelsen
Arkitekt Cubo
Foto Quintin Lake

Handelshøjskolens bygning domineres af et stort åbent multirum, der i forskudte planer strækker sig gennem hele bygningens længde. Bygningen er opført som en skeletbygning, der kun er stabiliseret af nogle enkelte faste kerner. Dette giver mulighed for en fri udformning af facaderne samt stor frihed til placering og udstrækning af etagedækkene. Alle etagedæk spænder fra facade til facade, og indeholder de tekniske systemer, der fremføres integreret i tilknytning til det konstruktive skeletsystem.

Kontakt

 

 

Vil du høre mere om Søren Jensens tilgang til det renerative byggeri? Kontakt Frank Jensen:

 

+45 4194 9400
fvj@sj.dk

Frank jensen

 

Bestyrelsesformand & Ejer