Skip to main content Skip to footer

Ansvarlighed

Ansvarlighed har været en del af vores DNA siden 1945, og vi arbejder løbende med at hæve barren for både vores egen virksomhedsdrift og for de byggerier, vi udvikler.

B Corp-certificeret siden 2019
I 2019 opnåede vi som det første europæiske ingeniørfirma i B Corp certificering. Certificeringen bygger på en samlet vurdering af firmaets bæredygtighed, og der stilles de højeste krav til både miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold.

B Corp er en global bevægelse af virksomheder, der ønsker at gøre en positiv forskel. B’et står for ’Benefit’, og som en del af B Corp-bevægelsen skal vi arbejde for at være til gavn for verden og for samfundet. Med certificeringen forpligtiger vi os til at efterleve globale standarder og levere på konkrete målsætninger, f.eks. C02-neutralitet i 2030.

 

Se vores B Corp-resultater her

Transparens er nøglen
Hos Søren Jensen opdaterer vi årligt vores værdier, målsætninger og ambitioner i et tæt samarbejde mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere. Arbejdet tager udgangspunkt B Corp-fællesskabets ”B Impact Assessment”-værktøj og udmønter sig i en rapport med ESG-temaerne: ‘Brand & Planet’, ‘Medarbejdere & Kultur’ samt ‘Organisering & Stewardship’.

Vi tror på, at transparens er en forudsætning for ansvarlig virksomhedsdrift. Det giver troværdighed til arbejdet og sikrer, at andre kan lade sig inspirere af vores metoder og processer. Med rapporten kommunikerer og dokumenterer vi, at der er handling bag vores ord, og at resultaterne følger med.


Læs rapporten her 

 

På vej mod det regenerative byggeri
Siden 2017 har Søren Jensen arbejdet målrettet for at udvikle og udbrede det regenerative byggeri. Selvom målet er ambitiøst, har vi gennem konkrete projekter og løsninger vist, at det er inden for rækkevidde.

I 2023 introducerede vi anden generation af vores paradigme for regenerativt byggeri. Paradigmet præsenterer 12 fokusområder for menneskelig og planetær sundhed og tilbyder konkrete målepunkter for succes.

Arbejdet er dog kun lige begyndt, og paradigmet vil udvikle sig i takt med, at vores og branchens videns- og kompetenceniveau stiger. I den kommende tid vil vi finjustere paradigmet i samarbejde med eksterne partnere, herunder Aarhus Center for Regenerativt byggeri, som vi er medstiftere af.

Læs mere om vores tilgang til regenerativt byggeri her 

Læs mere om Aarhus Center for Regenerativt Byggeri her