Skip to main content Skip to footer

Regenerativt og Bæredygtigt byggeri

Søren Jensen værdsætter bygningens langsigtede værdi.
Ved at kombinere bæredygtighed med brugercentreret design
skaber vi robuste og adaptive bygninger til fremtiden.

Læs også

 

Computional design - en holistisk
tilgang til bygningsdesign

Data Centres and other
critical facilities 

Regenerativt byggeri og 
certificering

Vi tror på at næste generations byggeri er regenerativt og går derfor forrest for at finde de løsninger, der kan indgå i en cirkulær dagsorden, hvor den bedst tænkelige balance opnås mellem bevaring af jordens ressourcer, investeret økonomi og rammen for det gode liv.

 

Derfor vælger vi at kalde Søren Jensens tilgang for bæredygtigt byggeri ’det regenerative byggeri’.

Byggeriets primære målgruppe er byggeriets brugere, som derfor sættes i centrum i design processen, hvor bygherre, rådgivere og entreprenører i et tæt samarbejde sikrer levedygtige og robuste rammer for værdiskabende mellemmenneskelige relationer.

Bygninger skal ses som en langtidsinvestering i byggeriets fremtidige markedsværdi, hvor blandt andet bygningen som materialebank, indeklima, brugervenlighed, samt omkostninger til drift og vedligehold er nøgleord.

 

 

De investerede materialemæssige ressourcer skal enten nedbrydes i naturen eller genbruges. Bygninger skal derfor designes til adskillelse og genbrug.

 

Bygninger skal være adaptive og have et minimalt forbrug af ikke vedvarende energi og grundvand. Dette kan blandt andet sikres via intelligent bygningsdesign, hvor bygningsgeometri, gennemtænkt disponering af funktioner og en effektiv klimaskærm kombineres med en innovativ sammensætning af kendte og nye teknologier, genbrug af regnvand, energi-effektive installationer inklusiv systematisk indregulering og optimale driftsbetingelser.

Kontakt

 

 

Vil du høre mere om Søren Jensens tilgang til det renerative byggeri? Kontakt Frank Jensen

 

+45 4194 9400
fvj@sj.dk

Frank jensen

 

Ejer