Skip to main content Skip to footer

Velux

LKR Innovation House er VELUX’s kommende center for innovation – et fyrtårn for virksomhedens bæredygtighedsambitioner og arbejde med sundt indeklima.

For at sikre et optimalt arbejdsmiljø er der udsigt til natur og dagslys i alle rum og ved alle arbejdspladser. Samtidig sætter både indretning og arkitektur fokus på innovation og skaber optimale rammer for samarbejde, kreativitet og nytænkning hos virksomhedens medarbejdere.

 

For at optimere den bæredygtige profil tager byggeriet udgangspunkt i et eksisterende lager, som transformeres med fokus på genanvendelse. Konkret bliver eksisterende trækonstruktioner, terrændæk og tagkonstruktion bevaret, mens facaden skal demonteres, isoleres og genmonteres.

 

Hovedparten af de demonterede bygningsdele får nyt liv andre steder i byggeriet. Limtræskonstruktionerne bliver f.eks. til bygninger i landskabet. Facademoduler erstattes af vinduer og genanvendes i nye facader ved gårdhaverne. Og de stabiliserende betonelementer forvandles til trappetårne.

Kontakt

 

Vil du høre mere?
Kontakt Kristian Flyvholm

 

+45 4194 9444
krf@sj.dk

Kristian Flyvholm

 

Direktør Salg- & konceptudvikling