Skip to main content Skip to footer

Tænk, hvis man kunne skabe bygninger, der ikke belastede miljøet, men rent faktisk bidrog til at genoprette det.

Hvert år bruger vi mennesker flere fornybare ressourcer, end jorden kan nå at genskabe. Samtidig er vi godt i gang med at udtømme vores ikke-fornybare ressourcer, alt imens vi udleder vi mere CO2 end nogensinde før.

 

Byggebranchen er én af de primære årsager til, at vi år efter år overskrider grænserne for, hvad planeten kan holde til – de såkaldte planetære grænser. I 2023 blev 6 ud af 9 af disse grænser overskredet, og intet tyder på, at de kommende år bliver bedre. Medmindre vi ændrer adfærd.

 

Byggeriet står dog – ligesom alle andre brancher – med den store udfordring, at vi er ved at løbe tør for tid til at gennemføre den nødvendige grønne omstilling. Vinduet for rettidig handling skrumper for hver dag, vi fortsætter, som vi plejer.


Derfor har vi hos Søren Jensen siden 2017 arbejdet med Regenerativt Byggeri som ledestjernen for vores tilgang til bæredygtigt byggeri. Ikke for at erstatte bæredygtighed med et nyt begreb, men for at udfordre forståelsen af, hvad bæredygtighed er, og for at løfte barren for, hvad branchen kan bidrage med.


Nedenstående model opsummerer vores forståelse af, hvad der skal til for at et byggeri kan karakteriseres som regenerativt. Begreberne ’break-even’ og ’Positive pursuit’ stammer fra Volans ”Future Fit” model og beskriver henholdsvis situationer, hvor planet og mennesker er i balance, og situationer, hvor man opnår en overvægt positive effekter – både ift. klima, miljø, natur og menneskelig trivsel.

 

 

 

Udover modellen har vi defineret et paradigme for regenerativt byggeri med 12 konkrete målepunkter; seks der fremmer planetær sundhed, og seks der fremmer menneskelig sundhed.

 

 

 

For hvert af de 12 målepunkter har vi udarbejdet et første bud på, hvad der skal til for at opnå henholdsvis bæredygtighed (break-even) og regeneration (positive pursuits). Disse kriterier vil vi løbende udvikle sammen med eksterne samarbejdspartnere og kunder, herunder Aarhus Center for Regenerativt Byggeri.

 

 

 

 

Tanken om at bygge regenerativt kan lyde utopisk, og der er da heller ingen tvivl om, at ambitionsniveauet er højt. Men faktisk er vi allerede langt i processen. Det har vi bevist en række konkrete byggeprojekter, hvor vi enten er lykkedes med – eller er kommet meget tæt på – at leve op til de opstillede kriterier.


Hvis vi skal det sidste stykke af vejen og udbrede ideen om regenerativt byggeri, kræver det dog en fælles indsats fra alle parter i byggebranchen og involvering af parter, der ikke nødvendigvis er en naturlig del af byggebranchen. Det bliver en spændende rejse, og vi håber, I vil med, så vi sammen kan gøre en positiv forskel i verden.

Vores faglige fundament er ingeniørvidenskaben, men vi arbejder holistisk. Vi investerer løbende i regenerative løsninger, ligesom vi arbejder målrettet på at bygge bro mellem forskningsverden og byggebranchen.

 

Vi tror på, at innovation opstår i mødet mellem mennesker. Det afspejler sig i vores medarbejdere, der er lige så forskellige, som de er dedikerede. En ting har vi dog alle tilfælles på tværs af personligheder og fagligheder: Et brændende ønske om at gentænke byggebranchen til glæde for kommende generationer.

 

Vi håber, du vil med på rejsen.

Kontakt

 

Vil du høre mere om Regenerativt Byggeri?
Kontakt Andreas Castberg

 

+45 2429 8450
aca@sj.dk

Andreas Castberg

 

Kommerciel Direktør